خورشید آرام ۲۰۱۰ - خورشید شلوغ ۲۰۱۲

خورشید دارای یک چرخه ی طبیعی ۱۱ ساله است. نشانگر این چرخه، افزایش و کاهش لکه های خورشیدیست که همچون لکه هایی تیره بر سطح خورشید یا همان شیدسپهر (فوتوسفر، رخشان سپهر) پدیدار می شوند. پدیدار شدن بیشترین شمار لکه های هر چرخه نمایانگر "بیشینه ی خورشیدی" و کمترین شمار لکه ها نمایانگر "کمینه ی خورشیدی" است.
تصویر سمت چپ، خورشید آرام اکتبر ۲۰۱۰ را نشان می دهد. تصویر سمت راست، که در اکتبر ۲۰۱۲ گرفته شده، خورشید را بسیار فعال تر و با یک جو گونه گون نشان می دهد. خورشید اکنون دارد به اوج فعالیتش نزدیک می شود؛ اوجی که "بیشینه ی خورشید" نام دارد و به پیش بینی دانشمندان در سال ۲۰۱۳ رخ خواهد داد. هر دوی این عکس ها توسط رصدخانه ی دینامیک خورشیدی (SDO) ثبت شده اند که نوری که از پلاسمای ۱ میلیون درجه ای خورشید گسیل می شود را دریافت می کند. این دما برای مشاهده ی تاج آرام و گسترده ی خورشید مناسب است. اندازه ی بزرگ تر: ۴۰۹۶ در ۲۰۴۸

ولی در طول چرخه ی خورشیدی چیزهایی بیش از افزایش لکه های خورشید رخ می دهد. در جو خورشید، یا همان تاج، مناطقی درخشان پدیدار می شود که ریشه در لکه های سطح زیرشان دارند. دانشمندان این مناطق فعال را ردیابی و دنبال می کنند چرا که اغلب همین مناطق سرچشمه ی فوران های خورشید مانند شراره ها و یا فوران های تاج خورشید هستند.

واپسین کمینه ی خورشید در سال ۲۰۰۸ روی داد، و از ژانویه ی ۲۰۱۰ هم خورشید با فوران یک شراره ی رده ی M یا M-class، روند افزایش فعالیتش را آغاز نمود. شراره های رده ی M ده بار کم نیروتر از بزرگ ترین شراره ها هستند که با عنوان رده ی X یا X-class مشخص شده اند. از آن زمان تاکنون، خورشید روند افزایش فعالیتش را ادامه داده تا بر پایه ی پیش بینی دانشمندان، در سال ۲۰۱۳ به بیشینه ی فعالیت برسد.

در دو عکس بالا، پیشروی خورشید به سوی بیشینه اش نمایان است و تفاوتی چشمگیر میان خورشید آرام ۲۰۱۰ و خورشید کنونی که مناطق فعال و درخشان در جای جایش دیده می شوند به چشم می خورد.
واژه نامه:
sun - solar atmosphere - solar activity - solar maximum - solar minimum - NASA - Solar Dynamics Observatory - SDO - plasma - corona - solar cycle - sunspot - photosphere - flare - coronal mass ejection - M-class - X-class

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه