یک خورشیدگرفتگی کامل را با دور تند ببینید

آیا تاکنون یک خورشیدگرفتگی کامل را تجربه کرده اید؟
ویدیوی پایین که به روش دورتند (گاه گذشت، درنگ زمانی ) ضبط شده، خورشیدگرفتگی‌ ای که ماه گذشته در استرالیا دیده شد را با جزییات چشمگیر و دیدنی نشان می دهد:

در آغاز ویدیو، به سختی می توان متوجه تیرگی‌ای که دارد خورشید و محیط زمینی پیرامونش را در بر می گیرد شد. همین که ماه به جلوی قرص خورشید می رسد و شروع به پوشاندن تقریبن همه ی آن می کند، ناگهان تاریکی‌ از سمت چپ فرا می رسد و بخشی از قرص خورشید را می پوشاند.
به هنگام کامل شدنِ گرفت، تنها تاج درخشان خورشید دیده می شود که از پشت لبه ی ماه بیرون زده و اینجاست که تاریکی شما را در بر می گیرد. ولی افق های دوردست هنوز روشن هستند چرا که در تاریک ترین بخش سایه قرار ندارند. در میانه های گرفتگی کامل، تاریکی بر افقِ زیر پای خورشید چیره می شود. این تاریکی ناشی از مخروط سایه است: راهرویی از سایه که تا خود ماه ادامه دارد. با پایان یافتن گرفتگی کامل - که معمولن چند دقیقه بیشتر به درازا نمی انجامد - همین روند تکرار می شود و سایه ی ماه از سمت دیگر بیرون می رود.
با پیوستن به اردوهای سازماندهی شده و سفر به مسیر باریک خورشیدگرفتگی و یا با سوار شدن بر کشتی ها و هواپیماهای ویژه، خواهید توانست خورشیدگرفتگی ها را پی در پی تجربه کنید [ببینید: * خورشید سیاه در ته دنیا].

واژه نامه:
Time-Lapse -Total Solar Eclipse - Sun - Earth - Moon - totality - solar corona - shadow cone - Solar eclipse - eclipse path

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه