تصویر تازه کیوان: شکوه و جلالی که کمتر دیده شده

* فضاپیمای کاسینی ناسا نمایی شکوهمند از سیاره ی کیوان (زحل) به زمین فرستاده. این تصویر زمانی ثبت
شده که این فضاپیما در سایه ی کیوان قرار داشته است.

دوربین های فضاپیما به گونه ای به سوی کیوان و خورشید نشانه رفته بودند که کیوان از پشت روشن شده بود. (خورشید پشت کیوان است و این سیاره مانع از رسیدن نور مستقیم خورشید به دوربین ها شده است). افزون بر جلوه های باشکوه خود کیوان، این دیدگاه ویژه ی کاسینی که دارای زاویه ای بسیار بالا نسبت به خورشید است به دانشمندان اجازه می دهد حلقه های سیاره و پدیده‌های جوی آن را که به آسانی و هنگامی که فضاپیما در زاویه های* پایین تر نسبت به خورشید قرار دارد دیده نمی شوند مورد بررسی قرار دهند.
تصاویری مانند این تنها می توانند زمانی که خورشید پشت سیاره است گرفته شوند، از همین رو ارزش این نمای زیبا بیشتر به دلیل کم رخ دادن و نادر بودن چنین ترازی است. آخرین باری که کاسینی چنین نمایی را ثبت کرد در سپتامبر ۲۰۰۶ بود. در آن هنگام این فضاپیما تصویری موزاییکی ثبت کرد که مورد پردازش قرار گرفت تا همانند عکسی با رنگ طبیعی دیده شود. عنوان آن عکس "در سایه ی کیوان" بود. در آن تصویر موزاییکی، سیاره ی زمین نمایی ویژه یافته بود و باعث شد در سایه ی کیوان به یکی از پرطرفدارترین عکس هایی که کاسینی تاکنون گرفته تبدیل شود. ولی در تصویر موزاییکی تازه، زمین پشت کیوانست و دیده نمی شود. [آن عکس را اینجا دیده بودید: *"شگفتی های نامنتظره در سایه ی کیوان"]

در این عکسِ تازه دو ماه از ماه های کیوان را نیز می توان دید: انسلادوس و تتیس. هر دو در سمت چپ سیاره دیده می شوند، زیر حلقه ها. انسلادوس به حلقه ها نزدیک تر است و تتیس پایین تر، رو به سمت چپ. این چشم انداز سمت روشن نشده ی حلقه ها را نشان می دهد و از ۱۹ درجه زیر صفحه ی حلقه ها ثبت شده.

این تصویر پررنگ و با رنگ های بهینه شده از بر هم نهی عکس هایی پدید آمده که با بهره از فیلترهای طیف فروسرخ، سرخ، و بنفش به دست آمده بودند. همگی آن عکس ها در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲، به کمک دوربین زاویه باز کاسینی و از فاصله ی تقریبی ۸۰۰ هزار کیلومتری کیوان ثبت شده بودند. این عکس بر روی کیوان، در هر پیکسل حدود ۵۰ کیلومتر را نشان می دهد.
------------------------------------------
* زاویه: phase، گام - فاصله ی زاویه ای فضاپیما نسبت به خورشید در سنجش با کیوان. به هنگامی که فضاپیما این سوی کیوان و خورشید در آن سوی کیوان و درست در نقطه ی مخالف فضاپیماست، این زاویه یا گام برابر با ۱۸۰ درجه است. درست همان چیزی که میان زمین، ماه، و خورشید رخ داده و به شکل گیری "گام ها" یا هلال های ماه می انجامد.


واژه نامه:
NASA - Cassini spacecraft - Saturn - planet - phase - In Saturn's Shadow - Earth - mosaic - moon - Enceladus - Tethys - rings -ring plane - spectral filter - wide-angle

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه