چشم انداز یک شب زمستانی در پارک یوسمیتی

در این نمای خاطره انگیز آسمان شب، نوار پرستاره ی کهکشان راه شیری را می بینید که در آسمان دره ی یوسیمیتی، منطقه ی سیرا نوادای سیاره ی زمین، کمانی از پایین به بالا ساخته. هرچند پرنورترین شبچراغ آسمانی در این چشم انداز زمستانی، سیاره‌ی مشتری است. این سیاره که در این نما در نقطه ای با اختلاف تقریبن ۱۸۰ درجه از خورشید در صورت فلکی گاو نر (ثور) جای دارد، در کنار ستاره ی زردفام الدبران و ستارگان خوشه ی قلائص دیده می شود.
زیر پای آن ها، شکارچی (جبار) را می بینیم که مانند همیشه به پهلو و از پشت حصار کوه ها بالا می آید. و ستاره های دوقلوی دوپیکر (جوزا) هم از همان جا - یعنی از پشت حصار کوه ها - همپای کهکشان راه شیری بالا می آیند.
در آغاز این شب آرام زمستانی و پیش از همه، ستارگان صورت فلکی ارابه ران بالا آمده بودند که ستاره ی آلفای آن، عیوق یا بُزبان، نزدیک به لبه ی بالایی تصویر دیده می شود.

واژه نامه:
Milky Way - Yosemite Valley - planet - Earth - Jupiter - Sun - constellation Taurus - Aldebaran - Hyades star cluster - Orion - Gemini - Auriga- charioteer - alpha star - Capella

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه