NGC 5189: یک سحابی سیاره ای پیچیده و شگفت انگیز

چرا این سحابی اینقدر پیچیده است؟
هنگامی که یک ستاره مانند خورشید خودمان به پایان زندگیش نزدیک می شود، لایه های بیرونی خود را به فضا پس می زند، و این پس زنی هم معمولن شکلی ساده و کلی دارد. گاهی گوی مانند است، گاه نمایی دو تکه دارد، و گاهی یک حلقه یا یک رشته ی مارپیچ می سازد.
ولی سحابی سیاره ای یا سیاره نمای NGC ۵۱۸۹ هیچ یک از این ساختارهای ساده را پدید نیاورده. برای دانستن چراییِ آن، تلسکوپ فضایی هابل که در مدار زمین جای دارد، به تازگی آن را به طور دقیق و با جزییات رصد کرده است.
یافته های پیشین نشان داده بود که پس زنیِ مواد در این سحابی، در دوره های گوناگون رخ داده. از جمله یکی از دوره های تازه که به پدید آمدن یک چنبره ی درخشان ولی کج و معوج انجامیده که در راستای افقی در مرکز تصویر بالا دیده می شود.
نتایجی که به دست آمده با این فرضیه همخوانی دارد که این ستاره ی در حال مرگ، عضوی از یک منظومه ی دوتایی با محور تقارن پیشاینده یا تقدیمی است. البته بی شک با این داده های تازه، پژوهش ها پی خواهد گرفته شد.
NGC ۵۱۸۹ نزدیک به سه سال نوری گستردگی دارد و دوریش از ما حدود ۳۰۰۰ سال نوریست. آن را می توان در صورت فلکی جنوبی مگس پیدا کرد.

واژه نامه:
NGC 5189 - Planetary Nebula - Sun - Earth - Hubble Space Telescope- torus - binary star system - precessing - symmetry axis - constellation of the Fly - Musca

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه