واپسین صحنه هایی که فضاپیماهای دوقلوی ناسا دیدند

به عنوان بدرودی عاشقانه با فضاپیماهای دوقلوی GRAIL ناسا (اِب و فلو)، بخشی از واپسین صحنه هایی که توسط دوربین های آموزشی این دو کاوشگر (مونکم) ثبت شده را با هم می بینیم:

این فیلم درست سه روز پیش از پایان ماموریت که همراه با برخوردِ برنامه ریزی شده ی این دو فضاپیما به لبه ی یک گودال نزدیک قطب شمال ماه بود ضبط شده. در هنگام ثبت این تصاویر، این فضاپیماها به مداری پایین رسیده و تنها ۱۱ کیلومتر با سطح ماه فاصله داشتند. [بخوانید: * دو روز دیگر فضاپیماهای دوقلوی ناسا به ماه خواهند خورد]
این تصاویر شاید بهترین کیفیت و وضوح را نداشته باشند ولی می توانند درکی عالی از پرواز در مداری نزدیک به سطح ماه به ما بدهند. افزون بر آن، این تصاویر الهام بخش دانش آموزان نیز خواهد بود.
دوربین های مونکم (MoonKAM، دانستنی های ماه که توسط دانش آموزان دوره ی راهنمایی به دست آمده) روی هم رفته بیش از ۱۱۵ هزار عکس از سطح ماه و از هدف هایی گرفت که از سوی دانش آموزان دوره ی راهنمایی سراسر آمریکا پیشنهاد می شد. این عکس ها جهت بررسی برای خود دانش آموزان فرستاده می شد.
دو کاوشگر گریل به ناچار به ماه کوبیده شدند زیرا دیگر ارتفاع یا سوخت کافی برای پیگیری عملیات علمی نداشتند.
 مسیر پرواز پایانی دوقلوهای نقشه بردار گرانشی گریل ناسا، "اِب" و "فلو" که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲ خود را به ماه کوبیدند.
آن چه در این وبلاگ درباره ی این دوقلوها خوانده اید:
* دقیق ترین نقشه های ماه، گذشته پرخشونت آن را نمایان کرد * موشک GRAIL غرق در نور * دوقلوهای GRAIL به سلامت به ماه رسیدند * نخستین ویدیو از سمت پنهان ماه * آرامگاه فضاپیماهای ناسا در ماه به نام «سالی راید» نامیده شد 


واژه نامه:
GRAIL - MoonKAM - camera - Ebb - Flow - crater - Moon - Moon Knowledge Acquired by Middle School Students

منبع: universetoday

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه