در مرکز سه تکه کیهانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در سحابی سه تکه، یک منطقه ی ستاره زایی در صورت فلکی کمان (قوس)، توده های برافروخته و درخشنده ی گاز با رگه های غبار در هم آمیخته اند.
سه رگه ی بزرگ و نمایان غبار که نام مناسب سه تکه را به این سحابی داده اند، در مرکز سحابی به هم می رسند. کوه های غبار تیره و کدر در سمت راست دیده می شوند، ولی در جاهای دیگر سحابی هم می توان رشته های تیره و پراکنده ی غبار را دید. بیشتر برافروختگی و روشنی سحابی سه تکه از یک تک ستاره ی بزرگ سرچشمه گرفته که نزدیک مرکز به چشم می خورد.
این سحابی - که نام دیگرش ام۲۰ است - تنها حدود ۳۰۰ هزار سال سن دارد و یکی از جوان ترین سحابی های نشری (گسیلشی) شناخته شده به شمار می آید. دوری سحابی سه تکه از زمین تقریبا ۹۰۰۰ سال نوریست و گستره ای از آن که در تصویر بالا دیده می شود نزدیک به ۱۰ سال نوری را می پوشاند.
این تصویر یک همگذاری از چند تصویر است: درخشندگیِ آن از تلسکوپ زمینی ۸.۲ متری سوبارو دریافت شده، جزییاتش را تلسکوپ فضایی ۲.۴ متری مدارگرد هابل ثبت کرده، داده های رنگی آن را مارتین پیو فراهم آورده، و همگذاری و پردازش پایانی تصویر هم توسط رابرت جندلر انجام شده است.


واژه نامه:
Trifid Nebula - star forming region - constellation of the Archer - Sagittarius - M20 - emission nebula - luminance - Subaru Telescope - Hubble Space Telescope - Martin Pugh - Robert Gendler

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه