مته زنی آزمایشی کنجکاوی روی بهرام

* کنجکاوی، خودروی بهرام نورد ناسا مته اش را به کار گرفت تا با ضربه های کوبشی و چرخشی، سوراخی به اندازه ی حدود ۲ سانتیمتر در سنگی روی سیاره ی بهرام پدید آورد.

* برش ها و مقطع هایی که در این مته زنی آزمایشی پدید آمد ارزیابی می شوند تا در صورت  پذیرفته شدن، در روزهای آینده نخستین مته زنی کامل جهت نمونه برداری انجام پذیرد.
کنجکاوی، خودروی بهرام نورد ناسا در فعالیتی با نام " آزمون مته زنی کوتاه"، دستگاه مته اش را به کار برد و این حلقه ی سنگ پودر شده را پدید آورد تا پس از بررسی آن، نخستین عملیات کامل مته زنی را بیاغازد. ۱۵۶۰ در ۱۱۷۰ - ۱۰۲۴ در ۷۶۸ - ۸۰۰ در ۶۰۰
تصویر متحرک که از دو عکس تشکیل شده -عکس‌های
پیش و پس از انجام عملیات "مته‌زنی کوتاه" روی یک
سنگ در سیاره‌ی بهرام- و تغییرات پس از این عملیات
را نشان می دهد.
۱۲۰۰ در ۱۲۰۰ - ۱۰۲۴ در ۷۶۸ - ۸۰۰ در ۶۰۰
انجام شدن و پایان این آزمون "مته زنی کوتاه" که جهت آماده سازی برای مته زنی کامل انجام گرفت، توسط داده هایی که اواخر روز چهارشنبه از سیاره ی بهرام به آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در پاسادنای کالیفرنیا رسید تایید شد.

گروه دانشمندان خودرو بر آنند که اگر برش های ایجاد شده روی سطح پیرامون این سوراخ تازه در ارزیابی های دیداری به عنوان موردی مناسب برای پردازش توسط مکانیسم های نمونه برداری شناخته شود، دستور کار برای نخستین حفاری کامل در روزهای آینده را صادر نمایند.

این آزمایش بر روی بخشی هموار و رگه دار از یک سنگ انجام شد. دانشمندان این سنگ را به نام "جان کلاین" نامیده اند. هم آزمایش های پیشین که تنها کوبشی بودند و هم مته زنی با نمونه برداری‌ای که قرار است در آینده انجام شود روی همین جان کلاین انجام شده و خواهد شد. عکس ها و مشاهدات پیش از مته زنی که از این سنگ گرفته شده بود، شواهدی از یک یا چند دوره از شرایط محیطی آبناک (مرطوب) در گذشته را نمایان کرد. 
در ۱۸۰مین روز بهرامی (سول)، پس از انجام "آزمون
مته زنی کوتاه"، کنجکاوی با تصویرگر لنز دستی خود
(ماهلی، MAHLI) این عکس نمای نزدیک را از
نتیجه ی کار گرفت.
۱۵۷۳ در ۱۱۸۰ - ۱۰۲۴ در ۷۶۸

دانشمندان بر آنند تا با بهره از ابزارهای آزمایشگاهی کنجکاوی، نمونه ی پودری که از درون سنگ به دست آمده را بررسی کنند تا به یافته های بیشتری درباره ی تاریخچه ی زیست محیطی آن نقطه دست یابند. مته زنی کاملی که قرار است انجام شود، نخستین مته زنی روی سیاره ی بهرام جهت نمونه برداری از مواد برای بررسی خواهد بود.

پژوهشگران در طول دو سال نخست ماموریت کنجکاوی، ۱۰ ابزار علمی کنجکاوی را به کار خواهند گرفت تا دریابند آیا این منطقه ی مورد پژوهش در گودال گیل سیاره ی بهرام هرگز در تاریخش شرایط محیطی مناسب برای زندگی موجودات ذره بینی را داشته یا نه.
drill - NASA - Mars - Curiosity - mini drill - Jet Propulsion Laborator - John Klein - Gale Crater - microbial life - Mars Hand Lens Imager - MAHLI - Martian day - sol

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه