ستاره ای که قلب سحابی شکارچی را شکافته

این نمای نزدیک و زیبا از ابرهای کیهانی و بادهای ستاره ای، ستاره ی LL شکارچی (LL Orionis) را نشان می دهد که در حال برخورد و بر همکنش با جریان مواد سحابی شکارچی (جبار) است. LL شکارچی یک ستاره ی متغیر سرگردان درون پرورشگاه ستاره ای شکارچی است و هنوز هم در مرحله ی شکل گیری خود به سر می برد.
بادهایی که این ستاره از خود می دمد بسیار پرانرژی تر از بادهای خورشید میانسالِ ماست. هنگامی که بادهای پرسرعت ستاره ای به درون گاز کم سرعت دمیده می شود، یک جبهه ی شوک پدید می آید همانند موج کمانی که جلوی یک قایقِ در حال حرکت در آب و یا جلوی یک هواپیمای در حال پرواز با سرعت فراصوتی پدید می آید.
[این را ببینید: * ستاره ای که با مرگ همدمش از خانه رانده شد
ساختار کمانی کوچک و باشکوهی که درست بالا، سمت چپ این تصویر دیده می شود، همان موج شوک کیهانی LL شکارچی است و حدود نیم سال نوری گستردگی دارد. گاز کم سرعت تر، از خوشه ی ستاره ای داغِ واقع در مرکز سحابی شکارچی دمیده می شود: خوشه ی ذوزنقه که در گوشه ی بالا، سمت چپ تصویر جای دارد.
جبهه ی شوک پیرامون LL شکارچی در سه بُعد دارای شکلی همچون یک کاسه است که اگر از لبه ی ته آن نگاه کنیم، درخشان تر دیده می شود.
این تصویر زیبا بخشی از یک نمای موزاییکی گسترده از مجموعه ی پرورشگاه ستاره ای شکارچی است که با هزاران شکل های روان و مایع-مانندِ مربوط به ستاره زایی پر شده است.

واژه نامه:
LL Ori - Orion Nebula - stellar wind - LL Orionis - Orion - stellar nursery - Sun - bow wave - supersonic - bow shock - star cluster - Trapezium - star formation

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه