ابرهای شوریده در آسمان نیوزیلند

این ها دیگر چگونه ابرهایی هستند؟
این ساختارهای جوی شگفت انگیز با آن که دلیل پیدایششان هنوز ناشناخته است، و با آن که ممکن است نمایی شوم و هراس‌انگیز داشته باشند، ولی پیشاهنگ فاجعه های آب و هوایی نیستند.
نام غیررسمی این ابرها "آندولاتوس اسپراتوس" (موج‌دار شوریده، Undulatus asperatus) است و می توانند نماهایی خیره کننده داشته باشند. پدید آمدن آن ها چندان معمول نیست، به نسبت هم کم بررسی شده اند، و حتی دانشمندان هواشناس آن ها را به عنوان گونه ی تازه ای از ابرها پیشنهاد داده اند.
با آن که بخش زیرینِ بیشتر ابرهای کم ارتفاع، صاف و هموار است، ولی ساختار زیرین ابرهای شوریده به گونه ی چشمگیری بالارونده و عمودی است. از همین رو به گمان کارشناسان، ابرهای شوریده می توانند از خویشاوندان ابرهای عدسگون که نزدیک کوه ها پدید می آیند و یا ابرهای ماماتوس (پستانکی) که با توفان آذرخش همراهند باشند؛ و یا شاید هم نسبتی با گرم‌باد (باد فون) داشته باشند - گونه ای باد خشک که از بالای کوه ها به پایین می وزد. یک چنین بادی با نام کمان کانتربری (Canterbury arch) به طور معمول رو به ساحل خاوری جزیره ی جنوبی نیوزیلند می وزد.
این تصویر هم که در سال ۲۰۰۵ از آسمان شهر هنمر اسپرینگز در کانتربری نیوزیلند گرفته شده، تا اندازه ای به این دلیل که نور خورشید از پهلو بر این ابرهای موجدار افتاده جزییاتی بسیار خوب را از آن ها نشان می دهد.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
meteorological doom - Undulatus asperatus - cloud - lenticular cloud - mammatus - foehn wind - Canterbury arch - New Zealand - Hanmer Springs

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه