نخستین و تنها شهاب سنگی که از سیاره تیر به دست آمده

* تاکنون تکه هایی از ماه و بهرام روی زمین پیدا شده، همچنین تکه هایی از وستا و سیاره های دیگر.
ولی تیر، درونی ترین سیاره منظومه ی خورشیدی چه؟

تاکنون تکه هایی از ماه و بهرام (مریخ) روی زمین پیدا شده، همچنین تکه هایی از وستا و سیاره های دیگر [پیوندهای پایانی را ببینید -م]، ولی تیر (عطارد)، درونی ترین سیاره منظومه ی خورشیدی چه؟ شماری از پژوهشگران بر این باورند که احتمالن خاستگاه این شهابسنگ سبزفام، به دلیل ترکیب و ساختار شگرفش و نیز تازه ترین داده های فضاپیمای مسنجر ناسا، سیاره‌ی تیر است.
این سنگ با وزن اندکی بیش از ۱۰۰ گرم، بزرگ ترین تکه ی شهاب‌سنگ NWA 7325 است. به رنگ سبز روشن شگفت انگیز پوسته ی گدازشی آن توجه کنید. این یکی از چندین ویژگی آنست که نشان می دهد احتمالن از سیاره ی تیر آمده. مکعب سمت راست ۱ سانتی متر مکعب است. منبع
NWA 7325 نام شهابسنگیست که در سال ۲۰۱۲ در جنوب مراکش به زمین افتاد و از ۳۵ تکه تشکیل می شد که بر روی هم، حدود ۳۴۵ گرم وزن داشتند. این سنگ های سبز تیره توسط فروشنده ی شهابسنگ ها، استفان ریلو (که گرداننده ی تارنمای خرده فروشی SR Meteorites نیز هست) خریده شد و وی بیدرنگ توجهش به رنگ تیره و نمای بیرونی درخشنده و شیشه ای آن کشیده شد.

ریلو نمونه های NWA 7325 را برای آنتونی ایروینگ، پژوهشگری از دانشگاه واشینگتن که کارشناس شهاب‌سنگ های دارای ریشه ی سیاره ای است فرستاد. ایروینگ دریافت که آهن درون این تکه ها به گونه ی شگفت آوری کم است ولی مقدار چشمگیری منیزیم، آلومینیوم، و سیلیکات کلسیم دارد - همخوان با آنچه فضاپیمای مسنجر (MESSENGER) در پوسته ی سطح سیاره ی تیر دیده است.

به گمان ایروینگ، حتی اگر نسبت سیلیکات کلسیم بالاتر از چیزی باشد که امروزه در تیر دیده می شود، دلیلش می تواند این باشد که NWA 7325 متعلق به بخش های ژرف تری از پوسته ی این سیاره بوده و در اثر یک برخورد شدید به فضا پرتاب شده و سرانجام هم گذارش به سیاره ی زمین افتاده.

افزون بر آن، این شهاب از هنگام پیدایشش تاکنون، مدت زمانی نامعلوم در معرض پرتوهای خورشیدی بوده؛ تاثیر این پرتوها و نیز ضربه ای که به شکل گیریش انجامید، همه ی این ها می توانسته ساختار و ترکیب آن را به گونه ای تغییر داده باشد تا جایی که دیگر همخوانی دقیقی با سنجش های امروز مسنجر نداشته باشد. اگر این شهاب به راستی تکه ای از درونی ترین سیاره ی منظومه ی خورشیدی باشد، نخستین شهاب‌سنگ تیر خواهد بود که تاکنون مورد تایید قرار گرفته.
برش جلا داده شده ی شهاب‌سنگ NWA 7325، بلورهای سبز کانی سیلیکاتی دیوپسید (با رنگ یون های کروم) را نمایان کرده. این شهاب‌سنگ دارای مقدار فراوانی منیزیم و کلسیم است ولی تقریبن بدون آهن است - این چیزیست که از دیدگاه زمین-شیمیدان ها، سنگ های سیاره ی تیر باید باشند. مکعب درون عکس ۱ سانتی متر مکعب است. منبع
ولی چنانچه ایروینگ وگروهش در مقاله نوشته اند، تنها راه برای اطمینان یافتن از این موضوع، بررسی های بیشتر روی تکه های آن، و قطعی ترین راه هم بررسی نمونه هاییست که از سیاره ی تیر به زمین آورده شده باشد.

یافته های گروه ایروینگ درباره ی NWA 7325 در ۴۴مین نشست دانش ماه و سیاره ای که از ۱۸ تا ۲۲ مارس در هوستون تگزاس برگزار می شود ارایه خواهد شد. برای آگاهی های بیشتر در این باره، این مقاله ی اسکای اند تلسکوپ که کلی بیتی نوشته را بخوانید (به زبان انگلیسی).

واژه نامه:
Moon - Mars - Vesta - asteroid - NASA - MESSENGER spacecraft - Morocco - Stefan Ralew - SR Meteorites - meteorite - NWA 7325 - planet - Mercury - crystal - silicate - diopside - chromium ions - magnesium - calcium - iron - Anthony Irving - aluminum - Solar System - Lunar and Planetary Science Conference - Kelly Beatty

منبع: universetoday

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه