کاسینی از پشت حلقه های کیوان عکس ناهید را گرفت

* ناهید، همزاد زمین، دنیایی دوردست که از پرتوی خورشید روشنی می گیرد، در عکس هایی که فضاپیمای کاسینی ناسا از مدارش به گرد سیاره ی کیوان گرفته، همچون شبچراغی روشن می درخشد.
فضاپیمای کاسینی ناسا دزدانه و از پشت شانه های کیوانِ غول پیکر، از میان حلقه های آن، و در فضای میان سیاره ای از سیاره ی خاکی، ابرآلود و درخشان ناهید عکس گرفت. ۹۴۶ در ۷۱۰ - ۱۰۲۴ در ۷۶۸ - ۱۲۲۲ در ۹۱۷
کاسینی هنگامی که در نوامبر گذشته در سایه ی کیوان قرار گرفت، یک عکس ویژه از ناهید و کیوان ثبت کرد. سایه ی کیوان به کاسینی اجازه داد رو به سمت خورشید و ناهید نگاه کند و عکسی از کیوان که پشتش روشن شده بود با حلقه هایش بگیرد. در آن زمان هندسه ی دیدگاه فضاپیما یک هندسه ی ویژه بود که به "گام بالای خورشید"* شناخته می شود. این دیدگاه (جایگاه مشاهده) جزییاتی از حلقه ها و جو کیوان که در گام های پایین تر خورشید دیده نمی شوند را آشکار می کند.

یکی از این عکس های ناهید و کیوان که دو روز پیش منتشر شد، یک هم‌نهی از عکس های جداگانه ی سرخ، سبز، و آبی است و کیوان را با حلقه های اصلیش نشان می دهد. این عکس مورد پردازش قرار گرفت (پرداخته شد) تا رنگ واقعیش به دست آید. دسامبر گذشته هم یک نگارش رنگ دروغین (رنگ کاذب) از همین تصویر موزاییکی منتشر شده بود.
در این تصویره فضاپیمای کاسینی ناسا هم، ستاره ی بامدادی، آغاز سپیده دم کیوان را در پهنه ی فضای میان سیاره ای نوید می دهد. ۹۴۶ در ۷۱۰ - ۱۰۲۴ در ۷۶۸ - ۱۰۰۳ در ۱۰۰۳
تصویر دیگر که در ماه ژانویه گرفته شده، ناهید را درست پشت لبه ی کیوان و نزدیک حلقه ی G آن نشان می دهد. حلقه ی G یک حلقه ی باریک درست بیرون از حلقه های اصلی سیاره است. حلقه ی پراکنده ی E که بیرون از حلقه ی G است و توسط آبفشان های انسلادوس - ماه کیوان- پدید آمده نیز در عکس به چشم می خورد [این حلقه ها را اینجا ببینید].

ناهید هم مانند تیر، زمین، و بهرام، یکی از سیاره های سنگی "زمین مانند" در منظومه ی خورشیدیست و نسبت به زمین، به خورشید نزدیک تر است. با آن که ناهید جوی از دی اکسید کربن با دمای نزدیک به ۵۰۰ درجه ی سانتیگراد و فشار سطحی ۱۰۰ برابر زمین دارد،به دلیل همانندیش با زمین در بزرگی، جرم، ساختارهای سنگی، و نزدیکی مداری به خورشید، به عنوان همزاد سیاره ی مادری ما شناخته می شود. پوشش ابرهای چگال و غلیط اسید سولفوریک ناهید، این سیاره را بسیار درخشان ساخته است.
------------------------------------------
* زاویه: phase، گام - فاصله ی زاویه ای فضاپیما نسبت به خورشید در سنجش با کیوان. به هنگامی که فضاپیما این سوی کیوان و خورشید در آن سوی کیوان و درست در نقطه ی مخالف فضاپیماست، این زاویه یا گام برابر با ۱۸۰ درجه است. درست همان چیزی که میان زمین، ماه، و خورشید رخ داده و به شکل گیری "گام ها" یا هلال های ماه می انجامد. 

واژه نامه:
Earth - planet - Venus - NASA - Cassini spacecraft - Saturn - sun - high solar phase - G ring - main Saturnian rings - E ring - moon - Enceladus - Mercury - Earth - Mars - terrestrial - carbon dioxide - sulfuric acid - morning star

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه