دنباله دار پان استارز، این بار از فضا و میان زمین و خورشید

دنباله دار پان استارز که با چشم نامسلح هم دیده می شود، پس از آن که در یک تصویر تماشایی و پربیننده، با هلال نوی ماه نزدیک غروب دیده شد،همچنان در آسمان نیم کره ی شمالی در حال بالاتر آمدن است.
ولی این نمای چشمگیر میان سیاره ای که در ۱۳ مارس ثبت شده، دنباله دار پان استارز را در کنار سیاره ی مهربان خودمان و از چشم فضاپیمای شماره ۲ی STEREO نشان می دهد (استریوی B). این فضاپیما که همراه با زمین به گرد خورشید می چرخد و فضاپیمای استریوی A را دنبال می کند، اکنون نسبت به زمین تقریبن در سمت مخالف خورشید است و از پشت سر به زمین و دنباله دار نگاه می کند؛ چنان چه در این عکس، خورشید درست بیرون از لبه ی سمت چپ جای دارد.
سمت چپ عکس، یک توده ی فوران تاج خورشیدی (CME) دیده می شود که از یک منطقه ی فعال خورشید بیرون زده است. روشن است که فاصله ی CME، دنباله دار، و سیاره ی زمین از فضاپیما با هم تفاوت دارد (دنباله دار از آن دو به فضاپیما نزدیک تر است).
این تصویر دیجیتالیِ پرداخته (پردازش شده) تفاوت میان دو نمای پیاپی که توسط دوربین هلیوسفری SECCHI روی فضاپیما گرفته شده را نشان می دهد و باعث شده در آن، اجرامی که بین دو نما جابجا شده اند به شدت سایه دار دیده می‌شوند. اجرامی که بسیار روشن بوده اند به دلیل شدت نور و نوردهی دوربین، خطوط راست (عمودی) پدید آورده اند. پردازش تصویر همچنین ساختارهای پَر-مانند پیچیده ای را نیز روی دم غباری گسترده ی پان استارز نمایان کرده است.

در همین زمینه: * خورشید ۳۶۰ درجه

واژه نامه:
crescent Moon - naked-eye - Comet PanSTARRS - interplanetary - comet - planet - STEREO B - Earth - orbit - Sun - coronal mass ejection - CME - active region - SECCHI Heliospheric Imager - dust tail

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه