رنگ و روی زرد ماه

ماه چگونه پدید آمد؟
ناسا برای دریافتن این موضوع، در سال ۲۰۱۱ فضاپیماهای دوقلوی "آزمایشگاه بررسی گرانش و ساختار درونی ماه" (گریل، GRAIL) را به مدار ماه فرستاد تا نقشه ی گرانش سطح آن را با جزییاتی که پیشتر سابقه نداشت تهیه کند.
در تصویر بالا، نقشه ی پایانی گرانش گریل را می بینیم که در آن، مناطقی با گرانش اندکی کمتر به رنگ آبی و مناطقی با گرانش اندکی پرنیروتر به رنگ سرخ نمایان شده اند.
بررسی داده های گریل نشان می دهد که پوسته ی ماهِ سیاره ی ما به گونه ای نامنتظره کم ژرفا، حدود ۴۰ کیلومتر، و ساختار و ترکیب کلی آن هم همانند زمین است. گرچه ساختارهای شگفت انگیز دیگری هم در ماه یافته شده که بررسیشان ادامه دارد، ولی دستاوردهای گریل به گونه ای کلی از این فرضیه پشتیبانی می کنند که ماه عمدتن از مواد زمین ساخته شده که در پی یک برخورد سهمگین در روزگار آغازین منظومه ی خورشیدی - حدود ۴.۵ میلیارد سال پیش - به فضا پرتاب شده بودند. 
تصویر بزرگ تر - منبع
فضاپیماهای گریل -اِب و فلو- پس از پایان ماموریتشان و در حالی که دیگر سوخت چندانی نداشتند، خود را با سرعت نزدیک به ۶۰۰۰ کیلومتر بر ساعت به یکی از دهانه های ماه کوبیدند. عکسی که به تازگی از جای کوبیده شدن این دو گرفته شده را هم اینجا ببینید:

 [در این باره خوانده بودید: * دو روز دیگر فضاپیماهای دوقلوی ناسا به ماه خواهند خورد * واپسین صحنه هایی که فضاپیماهای دوقلوی ناسا دیدند * آرامگاه فضاپیماهای ناسا در ماه به نام «سالی راید» نامیده شد

و نیز بخوانید:
Moon - NASA - Gravity Recovery and Interior Laboratory - GRAIL - surface gravity- gravity map - crust - Earth - Solar System - Ebb - Flow

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه