چلیابینسک؛ ۱۸ دقیقه پس از انفجار شهاب

هر روزِ سیاره ی زمین به هنگام سر زدن آفتاب و با روشن شدن آرام آسمان بر فراز افق زرین خاوری می تواند آغازی آرام و دلپذیر داشته باشد. این تصویر سراسرنما (پانوراما) هم به نظر می رسد چنین لحظه ای را در بامداد زمستانی ۱۵ فوریه می نمایاند.
در میان مه بامدادی، پهنه ی آینه-مانند رود میاس دیده می شود که در پیش زمینه و در کنار یک چشم انداز یخزده نزدیک چلیابینسک روسیه روانست.
ولی ابر کشیده ای که در دل آسمان آبی شناور است، در واقع دنباله ی دودی است که از شهاب چلیابینسک به جا مانده و در حال دگرگونی پیوسته است. این رد بخارآلود از سنگ آسمانی‌ای به جا مانده که تنها ۱۸ دقیقه پیش از گرفته شدن عکس، بر فراز شهر منفجر شد و به ویرانی گسترده و زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر انجامید.
این رویداد به خوبی مستند شد و به زودی به کمک بی شمار ویدیوهای ثبت شده توسط وبکم ها و دوربین های درون خودروهای منطقه، مسیر شهاب بازسازی شد و نمایی آغازین از مدار آن به دست آمد. یافته های نخستین نشان می دهند شهابگون مادری این شهاب، یکی از سیارک های رده ی آپولو بوده؛ سیارک هایی که مدارشان، مدار زمین را قطع می کند.

در همین زمینه: * درس هایی که باید از شهاب امروز روسیه آموخت * ترکیبی از چند ویدیوی شهاب روسیه * موج انفجار شهاب روسیه نصف دنیا را پیمود * از خورشید پرنورتر: برق شهاب روسیه * نخستین برآورد از مدار و خاستگاه شهاب روسیه  

واژه نامه:
planet - Earth - sunrise - panorama - Miass River - Chelyabinsk - Chelyabinsk Meteor - space rock - webcam - dashcam - meteor - trajectory - meteoriod - Apollo class - asteroid

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه