هفت برادر سوار بر یک خرس بزرگ!

می بینیش؟
این یکی از رایج ترین پرسش هاییست که به هنگام تماشای یکی از شناخته شده ترین و آشناترین صورت‌واره های آسمان نیمکره ی شمالی بر زبان ها جاری می شود؛ صورت‌واره ی هفت برادران یا چمچه ی بزرگ.
این دسته ستاره یکی از کم شمار چیزهاییست که همه نسل های پیش و پس از ما [به همین شکل] دیده و می بینند.
ولی خود این ملاقه یک صورت فلکی نیست. گرچه این هفت برادر بخشی از صورت فلکی خرس بزرگ‌ یا دب اکبرند، ولی خود یک صورت‌واره یا اخترگان (asterism) هستند که در جامعه های گوناگون به نام های گوناگونی خوانده می شوند.
پنج ستاره از این هفت برادر در فضا هم به راستی نزدیک همند و احتمالا هم‌زمان نیز پدید آمده اند.
با ادامه ی خطی که دو ستاره ی انتهای سمت راست را به یکدیگر می پیوندد، به ستاره ی قطبی می رسیم، ستاره ی شمال، که خود بخشی از پیکره ی ملاقه یا چمچه ی کوچک است [تصویر پایین را ببینید].
جابجایی این ستارگان نسبت به یکدیگر باعث خواهد شد تا ۱۰۰ هزار سال آینده، نما و پیکره بندی ظاهری این ملاقه هم به آرامی تغییر کند.
Big Dipper - constellation - constellation of the Great Bear - Ursa Major - asterism - Polaris - North Star - Little Dipper

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه