شبی که با هواتاب و گگن شاین و راه شیری دیگر تاریک نبود

در رصدخانه ی لاس کامپاناس در جنوب بیابان آتاکامای شیلی هستیم و تا چشم کار می کند تیرگی شب دیده می شود.
ولی در نیمه شب ۱۱ آوریل به وقت محلی، این تصویر پیوندی که از همگذاری نماهایی با نوردهی های سه دقیقه ای درست شده، یک هواتاب یا شب‌فروغ جوی سبزفام و به گونه ی نامعمولی شدید را بالای ابرهای نازک آسمان آشکار کرد.
برخلاف شفق قطبی که از برخورد ذرات باردار پرانرژی پدید می آید و در عرض های جغرافیایی بالا دیده می شود، هواتاب از شیمی‌تابناکی (کمیلومینسانس) ناشی می شود، تولید نور در یک فرآیند شیمیایی، که در سرتاسر جهان رخ می‌دهد. انرژی شیمیایی این پدیده توسط پرتوهای نهایت فرابنفش خورشید فراهم می شود.
همانند شفق های قطبی، رنگ سبز این هواتاب هم از بلندای ۱۰۰ کیلومتر یا بیشتر و عمدتا از گسیل نور توسط اتم های برانگیخته ی اکسیژن سرچشمه می گیرد. هواتاب در نزدیک افق بهتر دیده می شود و مانع تاریکی کامل آسمان شب می‌گردد.
پادفروغ یا پادخورشید که آن هم نور خورشید است که توسط گرد و غبار درون صفحه ی دایره البروجی (هورپِهی) منظومه ی خورشیدی بازتابیده شده نیز آن شب دیده می شد: یک ابر آبی فام کم نور درست سمت راست میانه ی تصویر.
در انتهای سمت راست، به نظر می رسد کهکشان راه شیری از پشت کوهی که تلسکوپ های ماژلان را روی خود دارد بالا آمده. سمت چپ هم گنبد تلسکوپ های OGLE و دوپونت را می توانید ببینید.


واژه نامه:
Airglow - Gegenschein - Las Campanas Observatory - Atacama desert - atmospheric airglow - latitude - chemiluminescence - Sun - extreme ultraviolet - aurora - oxygen atom - solar system - ecliptic plane - Milky Way - Magellan telescopes - OGLE project - du Pont telescope

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه