زیست پذیری سیاره ها به میدان مغناطیسی آن ها هم بستگی دارد

* سیاره های به ظاهر زیست پذیر، شاید در اثر از دست دادن سپر مغناطیسی خود در برابر پرتوهای ویرانگر
بی دفاع شده و توان زیست پذیریشان را از دست داده باشند.

سیاره ها برای پشتیبانی از زندگی - از آن گونه ای که ما می شناسیم - نیاز به یک جو غلیظ و پرآب و با آب مایع روی سطح دارند. این شرایط که تاکنون در هیچ سیاره ای دیده نشده، عمدتا به فاصله ی سیاره از ستاره اش بستگی دارد.

ولی چنان چه خورخه زولواگا از دانشگاه آنتیکوای کلمبیا، و همکارانش می‌گویند، اگر سیاره ای دارای یک میدان مغناطیسی نیرومند نباشد، همین آب را نیز می تواند در اثر بادهای ستاره اش از دست بدهد.

بهرام (مریخ) و ناهید را در نظر بگیریم که میدان مغناطیسی ندارند: گمان می رود بادهای ستاره ای (باد خورشید) بخش بیشینه ی جو بهرام را از آن دور کرده، و برای ناهید هم تنها دی اکسید کربن را در جوَش به جا گذارده که آن را تبدیل به جوی سمی نموده است. یک میدان مغناطیسی همچنین از موجودات زنده ی روی یک سیاره هم در برابر پرتوهای زیانبار ستاره ای نگاهبانی می کند.

دوره ی سرمایش
یک هسته ی مذاب چرخان و پرتلاطم به پدید آمدن یک میدان مغناطیسی کمک می کند، از همین رو این دانشمندان به بررسی و برآورد این پرداختند که چقدر زمان می برد تا یک سیاره ی سنگی آنقدر خنک شود که این دینام مغناطیسی‌اش از کار بازایستد. [بخوانید: * دینام باستانی ماه]

آنان سپس سه سیاره ی فراخورشیدی شناخته شده که گمان می رود توان زیست پذیری داشته باشند را بررسی کردند: سیاره‌ی  Gliese 581d، سیاره ی HD 40307g و سیاره ی GJ 667Cc. به برآورد آن ها، دو سیاره ی نخست می توانند یک میدان مغناطیسی داشته باشند که نیرویش به سختی به اندازه ی بسنده برسد، ولی سیاره ی سومی محکوم به نابودیست.

از همین رو زولواگا بر اهمیتِ در نظر گرفتنِ میدان های مغناطیسی به هنگام بررسی مناسب بودن یا نبودن یک سیاره برای زیستن پای می فشارد: «اگر می خواهیم زیست پذیری یا زیست ناپذیری یک سیاره را بسنجیم، باید از وضعیت میدان مغناطیسی آن هم آگاهی داشته باشیم، نه این که تنها فاصله اش از ستاره را بسنجیم.»  


واژه نامه:
habitable - exoplanet - stellar wind - magnetic field - Jorge Zuluaga - Mars - Venus - carbon dioxide - stellar radiation - core - rocky planet - magnetic dynamo - Gliese 581d - HD 40307g - GJ 667Cc

منبع: newscientist

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه