یک اسب دیگر در ژرفای آسمان

متوجه سر یک اسب در این تصویر می شوید؟
چیزی که دارید می بینید، سحابی نامدار کله اسبی در صورت فلکی شکارچی (جبار) نیست، بلکه یک سحابی کم‌نورتر است که تنها در عکاسی های با نوردهی های بیشتر به این شکل آشنا دیده می شود.
تصویر بالا یک مجموعه ابر مولکولی را نشان می دهد که بخش اصلی آن یک سحابی بازتابی با عنوان IC ۴۵۹۲ است. سحابی های بازتابی در واقع از غبار بسیار ریز و نرمی درست شده اند که سرشتشان تیره است و تاریک دیده می شوند ولی اگر نور ستارگان پرانرژی نزدیکشان را بازبتابانند، می توانند کاملن به رنگ آبی دیده شوند.
اینجا، سرچشمه ی بیشتر نوری که از روی این توده غبار بازتابیده، ستاره ایست که در جای چشم این اسب قرار دارد. این ستاره بخشی از سامانه ی ستاره ای نو-کژدم (Nu Scorpii)، یکی از درخشان ترین سامانه های ستاره ای در صورت فلکی کژدم یا عقرب است.
در بالا، سمت راست مرکز این چشم انداز هم سحابی بازتابی دیگری با عنوان IC ۴۶۰۱ دیده می شود که دو ستاره را در بر گرفته است.

واژه نامه:
IC 4592 - Reflection Nebula - horse - Horsehead nebula - Orion - molecular cloud - Nu Scorpii - star system - constellation of the Scorpion - Scorpius - IC 4601

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه