چشم انداز یکی از پنجره های ایستگاه فضایی

اگر از پنجره ای روی بدنه ی ایستگاه فضایی بین المللی به بیرون نگاه کنیم، چه چیزی ممکن است ببینیم؟
اگر ما کریس هدفیلد، مهندس پرواز در گروه اعزامی شماره ۳۴ بودیم و روز ۲۶ فوریه از یکی از پنجره های اتاقک آزمایشگاهی کیبوی ژاپن به بیرون نگاهی می انداختیم، شاید چنین چشم اندازی را می دیدیم:
در دوردست ها، سیاهی ژرفای فضا را می دیدیم با سیاره ی آبی رنگ زمین. بخش های بزرگ خود ایستگاه، از جمله صفحه های کشیده و بلند خورشیدی که از بالا، سمت چپ به گونه ای مورب جلوی پنجره گسترده شده، و دریچه ی هوابند استوانه ایِ اتاقک پرفشار در پایین، سمت راست را هم می دیدیم. سکوها و درگاه های پرشمار ایستگاه فضایی نیز از پشت پنجره دیده می شوند. نام این درها و سکوها را در تصویر پایین می بینید.
چیز ویژه ای که سمت چپ به چشم می خورد و مانند یک ماشین لباسشویی دوقلو به نظر می رسد، در واقع سکوهای پژوهشی HREP متعلق به ناسا و MCE متعلق به ژاکسا (آژانس فضایی ژاپن) هستند. HREP سکوی نزدیک به ما و MCE سکوی دور از ما است.
دستگاه پوشیده از ورقه ی طلایی که در پشت HREP دیده می شود، سامانه ی ردیابی از دورِ جوی و یونکره ای (RAIDS) است که به دیدبانی تابش های جو زمین (هواتاب) می پردازد. MCE هم دستگاه اندازه گیری سراسری آذرخش و شبح ها (JEM-GLIMS) را دارد که با آن، تخلیه های الکتریکی جو زمین را زیر نظر می گیرد.
اکنون گروه اعزامی ۳۵ در ایستگاه ساکنند که فرماندهیشان با کلنل هدفیلد است. این گروه بر پایه ی برنامه، تا ماه می در ایستگاه فضایی خواهند ماند.
در همین زمینه: * دیسکاوری برای آخرین بار پهلو گرفته * پنجره ای رو به خانه پدری * 

واژه نامه:
International Space Station - Expedition 34 - Chris Hadfield - Kibo Research Module - ISS - solar panel - airlock - Pressurized Module - port - platform - washer - dryer - NASA - HREP - JAXA - MCE - Remote Atmospheric and Ionospheric Detection System - RAIDS - airglow - Global Lightning and Sprite Measurements - JEM-GLIMS - electrical discharge

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه