خورشیدگرفتگی این هفته از دید مردم شمال استرالیا

در این هفته، ماه نو به هنگام گذشتن از فراز کیپ یورک کویینزلند در شمال استرالیا "برای دومین بار طی شش ماه گذشته" سایه اش را بر سیاره ی زمین انداخت. [گرفتگی بار نخست را اینجا دیده بودید: * نگینی از الماس در دل آسمان]
ولی این بار، در بامداد روز ۱۰ می، اندازه ی ظاهری ماه کوچک تر از آن بود که بتواند چهره ی خورشید را کامل بپوشاند و از همین رو در راستای نوار مرکزی خورشیدگرفتگی حلقوی، یک "حلقه ی آتش" پدید آورد.
این نمای تلسکوپی در نیمه های زمان خورشیدگرفتگی توسط یک گروه برنامه ساز اینترنتی (وب کست) از کوئن استرالیا و در گام حلقه ایِ گرفت [لحظه ای که گرفتگی به شکل حلقه در می آید] ثبت شد. این عکس زیبا و چشمگیر که برای گرفتنش فیلتر هیدروژن آلفا (+) به کار رفته، قرص تاریک و ضدنور شده ی ماه را درست در دل قرص خورشید، و زبانه های خورشیدی را نیز در حال بیرون زدن از لبه ی خورشید فعال نشان می دهد.
البته مردم شمال استرالیا پس از میزبانی دو خورشیدگرفتگی پی درپی، خورشیدگرفتگی بعدی که واپسین مورد سال ۲۰۱۳ نیز هست را از دست خواهند داد. در نوامبر آینده، یک خورشیدگرفتگی دورگه ی کمیاب* در نواری که از اقیانوس اطلس شمالی و آفریقای استوایی می گذرد رخ خواهد داد.
--------------------------
* خورشیدگرفتگی دورگه یا hybrid eclipse که به آن خورشیدگرفتگی حلقوی/کامل نیز می گویند. به هنگام این گونه گرفتگی ها، در بخشی از نوار سایه، گرفتگی به گونه ی حلقوی دیده می شود و در بخشی دیگر به گونه ی کامل.

واژه نامه:
New Moon - planet Earth - Moon - apparent size - Sun - ring of fire - annular solar eclipse - webcast - annular phase - hydrogen-alpha - silhouette - solar prominence - solar eclipse - hybrid eclipse - equatorial Africa

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه