دُم دروغین دنباله دار پان استارز بلندتر شده

* چند روز پیش خوانده بودید: * دنباله دار پان استارز و یک دُم دروغین! 

روز ۲۳ می، هنگامی که سیاره ی زمین داشت به صفحه ی مداری دنباله دار پان استارز (C/2011 L4) نزدیک می شد، رصدگران این دنباله دار هم با چنین چشم اندازی از پاددُم شکوهمند آن روبرو شدند:
این پاددُم بلند و باریک، از چپ تا راست این تصویر در حدود ۴ درجه یا نزدیک به ۸ برابر پهنای قرص ماه کامل درازا دارد. این دُم در راستای مدار جابجایی دنباله دار کشیده شده که دارد فضای درونی سامانه ی خورشیدی را پشت سر می‌گذارد. 
از این دیدگاه که صفحه ی مدار بسیار کشیده و رو به بیرونِ دنباله دار را تقریبا از لبه نشان می دهد، به خوبی جهت پاددُم که رو به خورشید است دیده می شود، و ظاهرا چنین به نظر می رسد که جهتش درست بر خلاف جهت دُم غباری است که در اثر فشار نور خورشیدی بیرون زده.
پان استارز اکنون در دوردست های شمال آسمان سیاره ی زمین جای دارد و رصدگران نیمکره ی شمالی می توانند آن را در سرتاسر شب ببینند. البته این شب ها مهتاب درخشان مزاحم دیدن آن می شود.
پاددُم پان استارز یکی از بلندترین پاددُم هاییست که از سال ۱۹۵۷ که پاددُم دنباله دار آرند-رولند دیده شد مشاهده می شود.

واژه نامه:
Anti-Tail - planet - Earth - plane - Comet PanSTARRS - C/2011 L4 - orbit - comet - full Moon - inner solar system - orbital plane - dust tail - northern hemisphere - Comet Arend-Roland

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه