کهکشان مارپیچی با یک بازو!

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر و گسترده تر
در حالی که بیشتر کهکشان های مارپیچی، از جمله کهکشان راه شیری خودمان، دو یا چند بازوی مارپیچی دارند، NGC ۴۷۲۵ تنها یکی دارد.
در این تصویر همنهاده و واضح رنگی، تک بازوی این مارپیچ شکوهمند همچون حلقه ای نمایان و روشن از خوشه های ستارگان نوزاد آبی فام و مناطق ستاره زایی سرخ فام دیده می شود. این کهکشان شگفت انگیز همچنین یک ساختار میله ی مرکزی زردفام دارد که از توده ی ستارگان پیرتر تشکیل شده و رگه های تیره ی غبار آن را خط خطی کرده اند.
NGC ۴۷۲۵ بیش از ۱۰۰ هزار سال نوری پهنا دارد و با فاصله ی ۴۱ میلیون سال نوری از زمین، در صورت فلکی آراسته ی گیسوان برنیکه (گیسو) جای گرفته است.
شبیه سازی های رایانه ای از چگونگیِ شکل گیری بازوان مارپیچیِ تکی نشان می دهد که با توجه به چرخش کلی کهکشان، این بازوها می توانند نسبت به چرخش کلی کهکشان، هم پیش رونده (leading) باشند و هم پس رونده (trailing). تصویر زیر را ببینید.
در پس زمینه ی این چشم انداز هم یک کهکشان مارپیچی معمولی تر به چشم می خورد.
اگر چرخش کلی کهکشان پادساعتگرد باشد، نمای سمت چپ،"پیش رونده" و نمای سمت راست "پس رونده" خواهد بود
واژه نامه:
spiral galaxy - Milky Way - spiral arm - NGC 4725 - spira mirabilis - star cluster - star forming region - central bar - constellation Coma Berenices - Computer simulation - leading - trailing

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه