کرم ابریشمی از ماه

در این تصویر فریبنده ی همنهاده که از همگذاری رشته نماهای پیاپی و نزدیک به هم درست شده، قرص کامل ماه را می‌بینید که به آرامی در حال خزیدن بر پهنه ی آسمان است.
ثبت این رشته عکس ها که از ساعت ۱۹:۴۲ روز ۲۵ آوریل به وقت جهانی آغاز شد (نمای بالا، سمت راست) و تا ۲۲:۱۴ ادامه یافت، ماه را در زمان گرفتگی جزیی و به هنگام گذشتن از درون سایه ی زمین در آسمان آلمان نشان می دهد.
سایه ای که نزدیک بالای این رشته قرص های ماه می بینید نشانگر گذشتن ماه از روی لبه ی جنوبی سایه ی مرکزی زمین یا umbra است. ولی در بخش های بیرونی سایه ی مرکزی هم تیرگی اندکی دیده می شود که مربوط به نیمسایه یا penumbra است و به سهم خود از روشنی ماه در آن بخش ها کاسته است [در این بخش ها، "گرفتگی نیمسایه ای" رخ داده].
در واقع با نگاه کردن به این کرم ابریشم ماه و دنبال کردن بندهای بدن آن می توان به خوبی به شکل و اندازه ی نسبی ماه و مناطق سایه ی زمین پی برد (+).
ولی در روز ۲۵ می یک ماه گرفتگی نیمسایه ای رخ خواهد داد که دنبال کردنش با چشم تقریبا ناشدنی است؛ زیرا قرص کامل ماه تنها از درون بخش کمرنگ بیرونی نیمسایه ی زمین خواهد گذشت.

واژه نامه:
Caterpillar - Moon - Full Moon - Earth - shadow - partial lunar eclipse - umbra - penumbra - penumbral lunar eclipse

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه