دنباله دار پان استارز و یک دُم دروغین!

دنباله دار پان استارز (C/2011 L4) که تا همین چندی پیش، دنباله دار پرآوازه ی آسمان غروب بود، اکنون در سراسر شب و از همه ی جاهای نیمکره ی شمالی دیده می شود، چرا که در حال پیشروی به سوی فضای بیرونی سامانه ی خورشیدیست و از صفحه ی دایره البروجی (برجگاهی) بالاتر رفته.
دم غباری گسترده ی این دنباله دار کم نورتر شده ولی همچنان دارد بزرگ تر می شود. در این نمای تلسکوپیِ میدان گسترده که روز ۱۵ می گرفته شده، پان استارز بر پهنه ای پرستاره از صورت فلکی قیفاووس دیده می شود.
این عکس نشان می دهد که دنباله دار پان استارز یک پاددُم (antitail) بلند درست کرده، غباری که در راستای مدار دنباله دار (سمت چپ گیسو) کشیده شده و درازایی بیش از ۳ درجه دارد. پاددم بخشی از دم غباری دنباله دارست که به نظر می رسد رو به خورشید است و اغلب مانند یک نیزه ی تیز دیده می شود.
این پدیده ی کمیاب یک خطای دید ناشی از هندسه ی چشم انداز ماست و هنگامی پدید می آید که دنباله دار نسبتا به خورشید نزدیک باشد و زمین از درون صفحه ی مدار دنباله دار بگذرد. در چنین شرایطی، ممکن است غبار دنباله دار که در صفحه ای نازک پشت دنباله دار پنهان شده، از چشم ما از لبه، و به گونه ی یک پاددُم دیده شود.
یکی از آشکارترین پاددم هایی که تاکنون دیده شده از آنِ دنباله دار آرِند-رولند و به هنگام گذر پیراخورشیدی (حضیض) آن در سال ۱۹۵۷ بوده است. (منبع)

واژه نامه:
PanSTARRS - Anti-Tail - sunset comet - C/2011 L4 - northern hemisphere -solar system - ecliptic plane - dust tail - constellation Cepheus - astronomical unit - planet - Earth - celestial pole - dust tail - spike - Sun - geometry - plane - cometary dust - antitail - Arend-Roland - perihelion

منبع: apod.nasa.gov

2 دیدگاه شما:

ناشناس

با چشم غیر مسلح در ایران میشه دید؟

یک ستاره در هفت آسمان

با چشم غیرمسلح؟
نه دوست عزیز. دیگه اصلا هیچ از هیج جای زمین نمیشه با چشن غیرمسلح دیدش
چون برگشته و داره از زمین دور میشه

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه