سحابی عقاب در کنار سحابی قو

سحابی های عقاب و قو در کنار یکدیگر این چشم انداز گسترده ی پرستاره را پوشانده اند، چشم اندازی که نمایی تلسکوپی از بازوی مارپیچی کمان، نزدیک مرکز کهکشان راه شیری را نشان می دهد. سحابی عقاب یا M۱۶ در سمت چپ، بالای میانه ی تصویر، و سحابی قو یا M۱۷ در پایین سمت راست به چشم می خورند.
در این تصویر ژرف (با نوردهی بلند) و گسترده-میدان، این دو ابر کیهانی را که مناطق فعال ستاره زایی نیز هستند می‌بینید. این گونه سحابی ها با نوری سرخ فام که رنگ ویژه ی گاز هیدروژن اتمی یونیده است می درخشند و به همراه سحابی های غبارآلود و تیره در سرتاسر این بازوی مارپیچی جای گرفته اند.
در مرکز هر دوی این سحابی ها مناطقی ستاره زایی وجود دارند و تصاویر نمای نزدیکی که تلسکوپ فضایی هابل از این مناطق گرفته را همه دیده و به خوبی می شناسند [اینجا دیده بودید: * یکی از پرآوازه ترین عکس های دهه ۹۰ و * "ستون های آفرینش" - نمایی تازه و خیره کننده].
M۱۷ که به نام سحابی امگا هم شناخته می شود، حدود ۵۵۰۰ سال نوری از زمین دورست، در حالی که فاصله ی M۱۶ از زمین به حدود ۶۵۰۰ سال نوری می رسد. در این تصویر که ۳ درجه از آسمان را در بر گرفته، بال های گسترده ی سحابی عقاب پهنایی بیش از ۱۲۰ سال نوری را می پوشانند.

همچنین ببینید: * قلب صورتی سحابی امگا * سحابی امگا * سحابی امگا: تابلوی نقاشی در ژرفای فضا * یک کارخانه ستاره سازی به نام «مسیه ۱۷» * پنجره ای رو به یک کارگاه ستاره سازی * پریان کوه پیکر کیهانی

واژه نامه:
Eagle Nebula - Swan Nebula - Sagittarius spiral arm - Milky Way galaxy - M16 - M17 - star-formation - spiral arm - atomic hydrogen gas - Hubble Space Telescope - Omega Nebula

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه