ابرها در آسمان خشک ترین جای زمین

بیابان آتاکامای شیلی که به عنوان خشک ترین نقطه ی روی زمین شناخته شده هم گاهی پذیرای ابرهای توفانی در آسمان خود می شود. ابرهایی که در این چشم انداز سراسری آسمان شبانه می بینید، در ماه گذشته و به هنگام زمستان نیمکره ی جنوبی در آسمان این منطقه پدیدار شدند.
ولی در میان این ابرهای توفانی، ابرهایی کیهانی هم دیده می شوند که بیش از آن ها مورد توجه و پیشواز ساکنان ستاره شناسِ این ناحیه قرار می گیرند. از جمله ی این ابرها، ابرهای کدر گرد و غباری است که بر پس زمینه ی میدان های پرستاره، به حالت ضدنور و تاریک دیده می شوند و نیز سحابی های مرکز کهکشان راه شیری.
پایین و سمت راست مرکز تصویر، ابر بزرگ ماژلان را می بینیم که به دلیل نما و ظاهر ابرمانندی که در آسمان های پرستاره ی جنوبی دارد به این نام مناسب خوانده شده.
روشنایی شهری در فاصله ی ۲۰۰ کیلومتری در افق سمت راست به چشم می خورد، در حالی که ستاره ی پرنور سهیل هم بر فراز آن و در دل ابرهای آسمان نور می افشاند.


واژه نامه:
Storm cloud - Chile - Atacama desert - Earth - winter - dust cloud - silhouette - nebula - central Milky Way - Large Magellanic Cloud - star - Canopus

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه