یادتان نرود، امشب از کیوان عکسی بگیرید!

امشب از سیاره ی کیوان (زحل) در آسمان عکسی بگیرید. عکستان می تواند چیزی مانند این تصویر باشد:
این تصویر در ماه گذشته رو به جنوبِ آسمان گرفته شد و ویرانه های باستانی پرستشگاه یونانی آتنا که در اسوس، ترکیه ی امروزی واقع شده را در پیش زمینه نشان می دهد.
ماه از انتهای سمت چپ عکس برخاسته و کیوان هم همان "ستاره" ی پرنوریست که در بالا، سمت راست، نزدیک ستاره ی سماک اعزل (به فارسی: اسپور، ستاره ی آلفای صورت فلکی سنبله یا دوشیزه) دیده می شود. در تصویر پایین، نام این اجرام هم به چشم انداز افزوده شده.
اگر عکسی از کیوان گرفتید یا رو به آن دست تکان دادید و از خودتان عکسی گرفتید، می توانید آن را در اینترنت و در "پروژه ی موزاییک کیوان" به اشتراک بگذارید.
چرا امشب؟ زیرا فضاپیمای کاسینی که دارد به گرد کیوان می چرخد، امشب از ما روی سیاره ی زمین عکس خواهد گرفت. در این باره کامل تر بخوانید: * برای لبخند در ۱۹ ژوییه آماده شوید!
واژه نامه:
Saturn - planet - Earth - temple of Athena - Assos - Moon - star - Virgo - alpha star - Spica - Saturn Mosaic Project - Cassini spacecraft

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه