کهکشان کلاه مکزیکی از پشت یک تلسکوپ ۲۰۰ اینچی

در مرکز این کهکشان مارپیچی چه می گذرد؟
کهکشان M۱۰۴ که به خاطر نمای کلاه مانندش به نام کهکشان کلاه مکزیکی (سومبررو) شناخته شده، دارای رگه های نمایانی از غبار، و هاله ای روشن از ستارگان و خوشه های کروی است.
از دلایل ظاهر کلاه مانند این کهکشان، وجود یک کوژی مرکزی از ستارگان است که به گونه ای نامعمول، بزرگ و گسترده است، و نیز رگه های برجسته و تیره ی غبار در صفحه ای که ما آن را تقریبا از لبه می بینیم.
تابش پراکنده و نامتمرکز کوژی مرکزی و گسترده ی آن که در تصویر بالا دیده می شود هم به دلیل وجود میلیاردها ستارهی پیر درون آنست؛ این عکس با تلسکوپ ۲۰۰ اینچی هیل گرفته شده. اگر این کوژی را با دقت و از نزدیک بررسی کنیم، نقطه های روشن بسیاری می بینیم که در حقیقت خوشه های ستاره ای کروی هستند.
حلقه های تماشایی گرد و غبار در M۱۰۴ جایگاه ستارگان جوان تر و روشن تر بسیاریست، و جزییات پیچیده ای را نشان می دهد که اخترشناسان هنوز به طور کامل از آن ها سر در نیاورده اند. درونی ترین بخش این کلاه مکزیکی هم در سرتاسر طیف الکترومغناطیسی نور می گسیلد، و گمان بر اینست که سیاهچاله ای بزرگ در دل آن جای دارد.
کهکشان کلاه مکزیکی ۵۰ میلیون سال نوری از زمین دور است و آن را می توان با یک تلسکوپ کوچک در راستای صورت فلکی دوشیزه (سنبله) تماشا کرد.

عکس هایی که تلسکوپ هابل از آن گرفته: * کهکشان کلاه مکزیکی و * کهکشانی به نام "کلاه مکزیکی"  
همچنین ببینید: * پاره خطی در دل فضا

واژه نامه:
Sombrero Galaxy - spiral galaxy - hat - M104 - dust lane - halo - star - globular cluster - central bulge - edge-on - Hale Telescope - electromagnetic spectrum - black hole - constellation of Virgo

منبع: apod.nasa.gov

1 دیدگاه شما:

هما

چقدر هیجان آوره!!
چقدر خدا باحاله سراسر گیتی پره از دانش محض که سرچشمش خداست کاش همگی درک کنیم.
ممنون.

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه