دو ماه ناهمگون در دل شب به پیش می روند

گودال بزرگ هرشل روی میماس به خوبی در تصویر دیده می شود.
اندازه های دیگر: ۱۰۱۶در۱۰۱۶- ۱۹۲۰در۱۰۸۰- ۱۶۰۰در۱۲۰۰- ۱۳۶۶در۷۶۸- ۱۰۲۴در۷۶۸
میماس و پاندورا، ماه های سیاره ی کیوان (زحل) هنگامی که با هم دیده می شوند، مانند این عکس که فضاپیمای کاسینی ناسا گرفته، به یادمان می آورند که چقدر با هم تفاوت دارند.
اندازه ی کوچک پاندورا به معنی آنست که گرانش کافی برای آن که مانند برادر بزرگترش، میماس، شکل گِرد و کروی پیدا کند را نداشته. پژوهشگران بر این باورند که شکل کشیده ی پاندورا (به درازای ۸۰ کیلومتر) شاید سرنخ هایی از چگونگی شکل گیری خودش و دیگر ماه های نزدیکِ حلقه های کیوان در بر داشته باشد.
در این عکس نیمه ای از میماس (به پهنای ۳۹۶ کیلومتر) دیده می شود که رو به کیوان نیست. شمال میماس در بالا است و ۲۸ درجه به سمت راست چرخیده.
این تصویر در ۱۴ می ۲۰۱۳ با نور آبی و توسط دوربین زاویه بسته ی کاسینی ثبت شده و در زمان گرفتن آن، فاصله ی فضاپیما از میماس حدود ۱.۱ میلیون کیلومتر و از پاندورا، ۱.۲ میلیون کیلومتر بود. هر پیکسل درون تصویر ۷ کیلومتر را نشان می دهد.

و: گزارش تصویری از کیوان و منظومه اش: * بخش یکم * بخش دوم * بخش سوم و پایانی

واژه نامه:
Saturn - moon - Mimas - Pandora - NASA - Cassini spacecraft - rings - narrow-angle -

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه