ماه و ناهید بر فراز ریورپلات

همین تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این چشم انداز گیرا و فریبنده ی سیاره ی زمین، ماه را می بینیم که از پشت لایه های ابری که پس از غروب خورشید ۸ سپتامبر از راه رسیده و آسمان شامگاهی را پوشانده اند، بر زمین می تابد. 
زمان نوردهی دوربین برای ثبت این تصویر بلند بوده، از همین رو با وجود روشنایی اندک که رو به کاهش هم بود، نمایی رنگین و پرجزییات از خط ساحلی و افق باختری رو به جزیره‌ی سان گابریل از کولونیا دل ساکرامنتو در کشور اوروگوئه ثبت شده است. نور چراغ های بوئنوس آیرس آرژانتین هم در افق سمت چپ، در راستای دهانه ی ریو دلا پلاتا (ریورپلات) به چشم می خورد.
ولی این نوردهی بلندملت باعث شد ماه و آسمان پیرامونش هم به شدت روشن و آشکار شوند. از همین رو عکاس بی درنگ پس از آن یک عکس دیگر با نوردهی کوتاه تر هم گرفت تا آن را به ناحیه ی پیرامون قرص روشن ماه در عکس نخست بیفزاید.
این عکس دوم با تنظیمات تله فوتو گرفته شد و پس از همنِهی دیجیتالی آن با عکس نخست، نمایی پدید آمد که هم آسمان و هم زمین را در خود داشت، با هلال جوان و باریک ماه که بیش از اندازه روشن شده بود و دو ستاره ی درخشان هم در کنارش خودنمایی می کردند:
ستاره ی دورتر، ستاره ی آبی فام سماک اعزل (اسپور) بود؛ ستاره ی آلفای صورت فلکی خوشه گندم (دوشیزه، سنبله). ولی آن که به ماه نزدیک تر دیده می شد، ستاره ی شامگاهی سیاره ی زمین بود، سیاره ی ناهید (زهره) که در پی یک فروپوشانش (اختفا)، داشت از پشت ماه پدیدار می شد [این فروپوشانش را اینجا دیده بودید: * شبی که ناهید پشت هلال سه روزه ماه پنهان شد].

واژه نامه:
Moon - Venus - Planet - Earth - sunset - San Gabriel - Colonia del Sacramento - Rio de la Plata - telephoto - crescent - star - Spica - alpha star - constellation Virgo - Venus - lunar occultation

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه