تصویر تازه سحابی میگو

همین تصویر در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
در جنوب ستاره ی قلب عقرب (آنتارس، کژدم دل)، در دُم صورت فلکی پر از سحابیِ کژدم (عقرب)، یک سحابی نشری به نام IC ۴۶۲۸ جای دارد.
ستارگان داغ و پرجرم نزدیک به این سحابی که تنها چند میلیون سال از عمرشان می گذرد، پرتوهای فرابنفش نادیدنیِ خود را بر آن می تابانند و الکترون های آن را از اتم ها جدا می سازند. این الکترون ها سرانجام دوباره برگشته و به اتم هایشان می پیوندند و همین باعث برافروختگی و تابش سحابی در طول موج نور دیدنی (مریی) می شود، تابشی که عمدتا به رنگ سرخ است و از اتم های هیدروژن گسیلیده می شود.
ناحیه ای از فضا که در این تصویر دیده می شود، در فاصله ی برآوردی ۶۰۰۰ سال نوری حدود ۲۵۰ سال نوری پهنا دارد و در آسمان، گستره ای نیزدیک به چهار برابر قرص کامل ماه را می پوشاند.
این سحابی با عنوان گام ۵۶ (یا Gum 56) نیز رده بندی شده که برگرفته از نام اخترشناس استرالیایی، کالین استنلی گام است، ولی اخترشناسان دوستدار خوراک های دریایی شاید این ابر کیهانی را به نام سحابی میگو نیز بخوانند.

واژه نامه:
IC 4628 - Prawn Nebula - Antares - nebula - constellation Scorpius - emission nebula - ultraviolet light - electron - atom - hydrogen - full moon - Gum 56 - Colin Stanley Gum - seafood

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه