ناهید، نور برجگاهی، و مرکز کهکشان

این تصویر در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
در این چشم انداز روشن آسمان، چنین به نظر می رسد که برآمدگی مرکزی کهکشان راه شیری بر ستونی از نور سوار شده است.
این نما در ۲۲ سپتامبر از آسمان تاریک آفریقای جنوبی گرفته شده و در آن، گویی رودهای غبار از مرکز کهکشان به سوی ستاره ی قلب العقرب روان شده.
این ستاره ی زردفام که به نام های آنتارس و کژدم دل هم شناخته می شود، ستاره ی آلفای صورت فلکی کژدم (عقرب) است و نزدیک بالای این تصویر دیده می شود.
ولی پرنورترین شبچراغ آسمانی در این چشم انداز یک ستاره نیست، بلکه سیاره ی ناهید است که هنوز هم پس از غروب آفتاب، فرمانروای آسمان باختر است.
گفتن ندارد که ستون نوری که در این تصویر از افق به سوی بالا کشیده شده نور برجگاهی (منطقه البروجی) است. [ببینید: * پانورامای نور برجگاهی، از شام تا بام]
این روشنی در اثر پراکنش نور خورشید توسط گرد و غبار موجود در صفحه ی دایره البروجی (هورپِهی) پدید می آید و به هنگام بهار نیم کره ی جنوبی، در شامگاهان پس از گرگ و میش هوا دیده می‌شود.


واژه نامه:
Venus - Zodiacal Light - Galactic Center - Milky Way Galaxy - Antares - alpha star - constellation Scorpius - planet - plane of the ecliptic

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه