سه کهکشان و یک دنباله دار بزرگ

این تصویر در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
در این نمای پرزرق و برق آسمان شب، نور پراکنده و افشان ستارگان و سحابی های تاریک موجود در نیمه ی جنوبی کهکشان راه شیری را می بینیم که بر فراز افق و همراستا با قطر تصویر کمانی کشیده اند. پهنای زاویه ای این نمای موزاییکی نفسگیر و افسون کننده ۱۰۰ درجه است و در پیش زمینه اش، زمین ناهموار پاتاگونیای آرژانتین دیده می شود.
اینجا نه تنها چشم انداز خودمان (که درون کهکشان راه شیری هستیم) از آن را می بینیم، بلکه ابرهای بزرگ و کوچک ماژلان را نیز می توانیم ببینیم- دو کهکشان ماهواره ای نامنظم کهکشان راه شیری که در بیرون از آن هستند.
این چشم انداز همچنین دُم گسترده و گیسوی درخشان دنباله دار مک نات را نیز نشان می دهد، دنباله دار بزرگ سال ۲۰۰۷. 
این روزها هم بسیاری از دوستداران آسمان پیگیر تغییرات دنباله دار آیسان هستند، دنباله داری که شاید عنوان "دنباله دار بزرگ سال ۲۰۱۳" را دریافت کند.


واژه نامه:
dark nebula - Milky Way - galaxy - irregular satellite galaxy - Large Magellanic Cloud - Small Magellanic Cloud - tail - coma - Comet McNaught - Comet ISON, - Great Comet

منبع: apod.nasa.gov

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه