آنالمای خورشید به هنگام نیمروز

آیا خورشید همیشه به هنگام نیمروز (ظهر) درست بالای سرمان است؟ نه!
برای نمونه، در جاهایی از دو نیمکره که بسیار دورتر از خط استوا هستند، خورشید "هرگز" درست بالای سر بیننده (اوج آسمان، سرسو، سمت الراس) دیده نمی شود. برعکس، جایی روی زمین هست که خورشید "همیشه" به هنگام نیمروز در اوج آسمان جای می گیرد؛ برای نمونه، روی خط استوا و به هنگام برابران (اعتدال) فصلی
[این تصویر را ببینید که زمین را به هنگام برابران پاییزی نشان می دهد. در این عکس می بینید که خورشید آن چنان راست بر استوا می تابد که دو نیمکره را دقیقا به یک اندازه روشن کرده است: * چهره زمین در اعتدال پاییزی از فضا- م]
همین تصویر در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
بیایید این موضوع را از زاویه ای دیگر بررسی کنیم:
یک راه ساده برای این که بدانید خورشید به هنگام نیمروز در کجای آسمان جای می گیرد اینست که تا نیمروز صبر کنید و در آن زمان، با دوربین عکسی از آسمان بگیرید. اگر این کار را در چندین روز از سال انجام دهید خواهید دید که با گذشت روزها، خورشید به آرامی در آسمان جابجا می شود و در این جابجایی، مسیری به شکل عدد ۸ انگلیسی (8) را دنبال می‌کند.
تصویر بالا نمونه ای از یک آنالمای نیمروزی است و از پیوستن رشته نماهایی پدید آمده که همگی درست به هنگام نیمروز و طی یک سال در شهر باکوی آذربایجان ثبت شده اند. این عکس ها عمدتا در سال ۲۰۱۲ و با لنز چشم ماهی گرفته شده اند، و گرداگرد آن ها چند ساختمان و درخت نیز دیده می شود.


واژه نامه:
Sun - Earth - equator - zenith - noon - equinox - midday - analemma - Baku - Azerbaijan

منبع: apod

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه