شکارچی و اسب سیاهش

سحابی تاریک کله اسبی و سحابی برافروخته و درخشان شکارچی (جبار) دو چشم انداز کیهانی متضاد را پدید آورده اند. این دو که در فاصله ی ۱۵۰۰ سال نوری از زمین و در یکی از نمادگونه ترین و آشناترین صورت های فلکیِ آسمان شب شناورند را می توان در دو گوشه ی مخالف هم در این تصویر موزائیکیِ خیره کننده تماشا کرد.
همین تصویر در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
سحابی آشنای کله اسبی (سر اسب) در گوشه ی پایین سمت چپ، به شکل یک ابر تاریک و کوچک دیده می شود که در برابر زمینه ی برافروخته و سرخ فام زیرش به حالت ضدنور در آمده و گویی یک شکاف تیره در آن پدید آورده.
درخشان ترین ستاره در سمت چپ سر اسب، ستاره ی نطاق یا "زتای شکارچی" است، شرقی ترین ستاره ی کمربند شکارچی. زیر نطاق، سحابی شعله دیده می شود، با ابرهای روشن شده از پرتوهای نشری (گسیلشی) و رگه های تاریک و تماشایی غبارش.
در بالا، سمت راست، منطقه ی باشکوه و مجلل نشری سحابی شکارچی یا M۴۲ جای گرفته. درست سمت چپش، یک سحابی برجسته ی بازتابی آبی فام قرار دارد که گاهی به نام "مرد دونده" نیز خوانده می شود. رشته های پیچک-مانند از گاز برافروخته و درخشان هیدروژن را هم می توان به راحتی در سرتاسر این تصویر مشاهده کرد.
ویدئویی تماشایی از "کمربند شکارچی" ببینید که با بزرگنمایی آن، سحابی کله اسبی نمایان می شود:

Horsehead Nebula - Orion Nebula - constellation - silhouette - Alnitak - Orion's belt - Flame Nebula - dust lane - emission nebula - M42 - reflection nebula - Running Man - tendril - hydrogen

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه