یک سحابی برای هالووین

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
شکل های ترسناک و چهره های اهریمنی نمادی از شب های هالووینند. حتی این تصویر نمای نزدیک کیهانی که بخش خاوری سحابی پرده را نشان می دهد نیز به تسخیر این نمادها در آمده. سحابی پرده خود بازمانده ای از یک ابرنواختر است، ابری از پسماندهای به جا مانده از مرگ انفجاری یک ستاره ی بزرگ و سنگین که در حال پخش شدن و گسترش در فضاست.
کل این سحابی تقریبا گِرد و کروی است و پهنه ای به اندازه ی حدود ۳ درجه از آسمان را در صورت فلکی ماکیان می‌پوشاند، ولی این بخش از آن تنها نیم درجه گستردگی دارد که تقریبا برابر با اندازه ی ظاهری ماه کامل می شود. بدین ترتیب چون فاصله ی این سحابی از زمین نزدیک به ۱۴۰۰ سال نوریست، پس پهنای واقعیش برابر با ۱۲ سال نوری می‌شود.
این تصویر یک همگذاری از داده های تصویری است که با بهره از فیلترهای باریک باند و پهن باند به دست آمده اند و در آن، پرتوهای گسیلیده از اتم های هیدروژن به رنگ سرخ، و پرتوهای گسیلیده از اتم های اکسیژن به رنگ آبی-سبز نمایانده شده اند.
در بخش باختری سحابی پرده هم یکی دیگر از نمادهای این روزها جای دارد: سحابی جاروی جادوگر.


واژه نامه:
Halloween - Veil Nebula - supernova remnant - star - constellation Cygnus - Moon - planet - Earth - narrow band - hydrogen - atom - oxyge - Witch's Broom

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه