شبی در یک سیاره بیگانه؟

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این سیاره ی هراس انگیز چه سیاره ایست؟
گفتن ندارد که سیاره ی خودمان است: زمین؛ در شب تاریک و توفانی ۱۲ سپتامبر در Hverir، ناحیه ای با چشم انداز آتشفشانی در شمال خاور ایسلند که از نظر زمین‌گرمایی (ژئوترمال) جای فعالیست.
توفان های زمین‌-مغناطیسی (ژئومغناطیسی) در حال اجرای نمایش های شفقی در آسمان پرستاره ی این شب‌اند و در برابر آن ها، ستون های شبح وار گاز و بخار هم از دل دودخان ها* بیرون زده و در برابر آسمان سبز رقص کنان رو به بالا می‌روند.
به دلیل فعالیت های تازه ی خورشید، امشب هم شانس روی دادن توفان های زمین-مغناطیسی وجود دارد. پس آسمان‌دوستان ساکن عرض های جغرافیایی بالا باید گوش به زنگ باشند.
به هوش باشید! شاید در همسایگی شما هم پیکره هایی شبح وار در رقص و پایکوبی باشند! هالووین خوب و خوشی را برایتان آرزو می کنیم.
-------------------------------------------
* دودخان: Fumarole- سوراخ هایی در پوسته ی سیاره در مناطق آتشفشانی که از آن ها گاز و بخار بیرون می زند.


واژه نامه:
planet - Earth - Hverir - geothermal - Iceland - aurora - fumarole - geomagnetic storm - solar activity - Halloween

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه