آنالمای خورشید با یک نقطه تاریک

به نظرتان اگر هر روز درست در یک زمان از خانه بیرون بروید و عکسی بگیرید که خورشید هم در آن باشد، تغییرات جایگاه خورشید چگونه خواهد بود؟
با برنامه ریزی خوب و تلاش بسیار می توان چنین رشته عکس هایی را ثبت کرد. مسیر جابجایی خورشید در آسمان طی یک سال، مسیری مجازی به شکل عدد هشت لاتین (8) است که آنالما نامیده می شود. به هنگام انقلاب زمستانی در نیمکره ی شمالی خورشید در پایین آنالما جای می‌گیرد.
آنالماهایی که در عرض های جغرافیایی گوناگون پدید می آیند با هم اندکی تفاوت دارند. آنالماهایی که در ساعت های متفاوتی از هر روز درست می شوند هم همینطور. اگر برنامه ریزی‌تان از این هم دقیق تر باشد، می توانید یک خورشیدگرفتگی کلی را هم در رشته عکس های آنالما جای بدهید. 
در تصویر بالا یک چنین آنالمای خورشیدگرفتگی‌ای را می بینید که عکاس تُرک آن را یک توتولما نامیده - برگرفته از واژه‌ی ترکی tutulma که به معنای گرفتگی و تاریکی است. این رشته تصاویر همنهاده (ترکیبی) در ترکیه ثبت شده و آغازش در سال ۲۰۰۵ بوده است. عکس پایه ی این رشته تصاویر، عکس گام کامل خورشیدگرفتگی ۲۹ مارس ۲۰۰۶ از چشم انداز شهر سیده ی ترکیه بوده.
همان گونه ی که می بینید، در زمان کامل شدن خورشیدگرفتگی، سیاره ی ناهید هم در پایین، سمت راست پدیدار شده است.


واژه نامه:
Sun - analemma - Winter Solstice - Earth - northern hemisphere - total eclipse - solar eclipse - Tutulemma - total phase - Side - Venus

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه