یکی از آشناترین ابرهای سیاه آسمان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
سحابی کله اسبی یکی از پرآوازه ترین سحابی ها در آسمان است.
این سحابی همان فرورفتگی تیره ایست که در دل سحابی نشری سرخ فام، در مرکز این تصویر دیده می شود. دلیل تیره بودن این سر اسب اینست که واقعا یک ابر غبارآلود کدر و مات است که جلوی یک سحابی نشری روشن و سرخ فام را گرفته (میان ما و سحابی نشری جای دارد). [ببینید: * این ستارگان کجا رفته اند؟]
این ابر کیهانی هم مانند ابرهای جو زمین، به گونه ای شانسی به شکل یک پیکره ی آشنا دیده می شود. البته تا چند هزار سال دیگر، جنبش های درونی این ابر باعث تغییر شکل آن خواهد شد. دلیل رنگ سرخ آن سحابی نشری (گسیلشی) هم بازگشت الکترون های اتم های برانگیخته ی هیدروژن، و بازپیوند آن ها با پروتون این اتم ها وساختن دوباره ی اتم های هیدروژن است.
در پایین، سمت چپ این تصویر یک سحابی بازتابی سبزفام هم به چشم می خورد که نور آبی ستارگان پیرامونش را بیش از نورهای دیگر بازتابانده است.

در همین زمینه:

واژه نامه:
Horsehead Nebula - nebula - emission nebula - horse - Earth - electron - proton - hydrogen - atom - reflection nebula - star

منبع: apod.nasa.gov

1 دیدگاه شما:

ناشناس

وقتي سحابي هاي پريمورال رو مقايسه ميکنم مي بينم که بيشتر به همين صورت تجمع ميابند يعني اتم هاي هيدروژن و دوتريم به شکل يک موج سينوسي محصور در دايره که در صفحه هستند و از بالا و پاﺋين اين صفحه اتم هاي هيدروژن بدون شکل مانند ابرهاي کومولوس پخش شده اند و نوک بيروني موج سينوسي محصور در اين صفحه دايره فرضي که در اينجا به شکل سر اسب درآمده فعاليت نشري ندارد و به همين خاطر تاريک ديده مي‌شود. البته اين الگويي هستش که به نظر من به اين صورت هستش و شايد درست نباشه.

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه