این ریزماه کوچک ترین ماه در ۱۰۰۰ سال گذشته بود!

این تصویر در چهارشنبه شب گذشته گرفته شده و قرص کامل بزرگ، پرنور، و زیبای ماه را بر فراز رصدخانه ی لیک نشان می دهد.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
رسم اینست که ماه کامل ژانویه به نام ماه گرگ خوانده شود. ولی پُر شدن (کامل شدن) این ماه، در ساعت ۴:۵۴ روز ۱۶ ژانویه به وقت جهانی، حدود دو ساعت پیش از آن که به نقطه ی اپازم (اوج) مدارش برسد رخ داد.
نقطه ی اپازم یا اوج دورترین نقطه ی مدار بیضیگون ماه به گرد زمین است [یعنی ماه تقریبا هم زمان با رسیدن به دورترین نقطه از زمین کامل شد- م] این باعث شد ماه آن شب کوچک ترین ماه کامل سال ۲۰۱۴ باشد.
بی شک اختلاف اندازه ی ظاهری میان بزرگ ترین و کوچک ترین ماه کامل را به سختی می توان دریافت، زیرا اختلاف فاصله ی میان نقاط پیرازم (حضیض- نزدیک ترین نقطه ی مدار) و اپازم، تنها حدود ۵۰ هزار کیلومتر است؛ در حالی که فاصله ی میانگین ماه از زمین به ۳۸۵ هزار کیلومتر می رسد. [ببینید: * دیشب متوجه کوچکی ماه شدید؟]
و نیز گرچه چندان به چشم نمی آید، ولی این ریزماه کوچک ترین ماه کامل در ۱۰۰۰ سال گذشته هم بود. این ریزماه جایگاهش را تا سال ۲۱۵۴ میلادی حفظ خواهد کرد؛ در آن سال ریزماهی رخ می دهد که از این هم کوچک تر خواهد بود.

واژه نامه:
Full Moon - Lick Observatory - Wolf Moon - apogee - elliptical orbit - planet - Earth - perigee - orbit - Moon

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه