ستون های نور در سیاره شازده کوچولو!

این تصویر در اندازه ی کمی بزرگ تر
سرتاسر لبه های این سیاره ی کوچک و پوشیده از برف را ستون های وهم انگیزی از نور فراگرفته.
البته گفتن ندارد که این سیاره، زمین خودمانست که تصویرش به شیوه ی عکاسی سیاره ی کوچک، در نمایی از پاسو* تا سرسو* با سراسر افق پیرامون گرفته شده. ["سیاره ی کوچک" گونه ای نگاشت استریوگرافیک است که در آن، مرکز عکس در پاسو جای دارد. -م]
این تصویر سراسرنمای کروی نمایی موزاییکی از شهر سیلینیاروی در خاور فنلاند را نشان می دهد. بلورهای یخی تخت، از آن بلورهایی که بیشتر وقت ها در ابرهای تنُکِ ارتفاع بالا دیده می شوند، به آرامی در هوای بسیار سرد نزدیک سطح زمین شناور و در رقصند.
این بلورها در زمان کوتاهی که به گونه ی افقی قرار می گیرند، نور چراغ های روی زمین که رو به بالا می تابند را رو به بیننده باز می تابانند و ستون هایی از نور پدید می آورند [تصویر پایین را ببینید]. در واقع پدیده ای که این بلورهای شناور در هوا باعثش می شوند همسان با ستون های لرزانی از نور مهتاب یا آفتاب است که از موج های سطح آب بازتابیده می‌شوند.
*) پاسو به زبان عربی: سمت القدم
*) سرسو به زبان عربی: سمت الراس 


واژه نامه:
little planet - planet - Earth - nadir - zenith - spherical panoramic - Siilinjärvi - ice crystal - Pillar

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه