دیشب متوجه کوچکی ماه شدید؟

این تصویر در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
ماه دیشب کوچک ترین قرص ماه امسال بود.
این ماه ۱۴% کوچک تر و ۳۰% کم نورتر از بقیه ی ماه های کاملی بود که در سال ۲۰۱۴ خواهیم دید.
عکس مقایسه ای دیگری که در اسپانیا گرفته
شده. تصویر بزرگ تر
ولی می توانید تفاوتش را دریابید؟ هنگامی که ماه در اوج آسمان است و هیچ نقطه ی مرجعی هم برای مقایسه در نزدیکش نیست، بزرگ و کوچکش از چشم ما تفاوتی نمی کند.
برای سنجش این پدیده، کارزمان احمد از رصدخانه ی ملی لنکاوی مالزی عکسی از ماه دیشب گرفت و آن را در کنار عکسی از بزرگ ترین ماه کامل یا اَبَرماهِ سال ۲۰۱۳ که در شب ۲۲ ژوئن رخ داد گذاشت. او می گوید: «به راستی که این ماه کوچک تر بود!» 
[ریزماه و ابرماه پارسال را اینجا دیده بودید: * دیشب قرص ماه یک «ریزماه» بود]
دلیل تفاوت قرص های کامل ماه از نظر بزرگی و روشنایی، بیضی بودن مدار ماه است. 
ماه مسیری بیضیگون را به گرد زمین می پیماید. در یک سر این بیضی، نقطه ی پیرازم (حضیض) قرار دارد که ماه در آن، حدود ۵۰ هزار کیلومتر به زمین نزدیک تر از سر دیگر بیضی است (نقطه ی اپازم یا اوج).
دیشب ماه در نقطه ی دورترِ اپازم بود، با اندازه و روشنایی کمتر، ولی زیبایی‌اش به اندازه ی همیشه بود. 
ریزماه سال ۲۰۱۴ دیشب، ۱۶ ژانویه طلوع کرد. در این تصویر، ریزماه دیشب (سمت چپ) در کنار ابرماه ۲۰۱۴ که شب ۱۰ اوت ۲۰۱۴ طلوع خواهد کرد نمایانده شده.

واژه نامه:
full Moon - Moon - Karzaman Ahmad - orbit - elliptical - Earth - perigee - apogee

منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه