فردا سالگرد این کولاک بی سابقه است

آیا کولاک های منطقه ی شما هم می توانند چنین کاری کنند؟
طی "توفان قرنِ" میشیگانِ بالا که درسال ۱۹۳۸ روی داد، در برخی جاها بلندی برفی که روی زمین نشست تا بالای تیرهای برق و تلفن هم رسید. در این توفان برف که ۷۶ سال پیش در روزی همچون فردا آغاز شد، برفی که تنها در ۲ روز بارید سنجشی تازه و نامنتظره از بارش برف به جای گذاشت.
بادهای پرقدرت برف را در توده هایی به بلندای آن چنان باورنکردنی انباشته کرد که گذشتن از بسیاری از جاده ها نه تنها ناممکن شد بلکه امکان برف روبی آن ها نیز وجود نداشت؛ مردم در برف به دام افتاده و سرگردان شدند؛ خودروها، سرویس های مدرسه ها و یک قطار در برف گیر کردند؛ و حتی یک آتشسوزی خطرناک هم پدید آمد. خوشبختانه در این رویداد تنها دو نفر کشته شدند، گرچه شماری از دانش آموزان ناچار شدند چندین روز پیاپی را در مدرسه بمانند.
تصویر بالا اندک زمانی پس از توفان توسط یکی از مردم محلی گرفته شده. گرچه این برف سرانجام به طور کامل آب شد، ولی تکرار توفان های برفی مانند این به ساخت یخچال و یخ‌رودهای طبیعی پایدار در مناطق برف خیز سیاره ی زمین کمک می کند.

واژه نامه:
blizzard - Upper Michigan - Storm of the Century - utility pole - snow - gale - surreal - glacier - planet - Earth

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه