چرا کسی نمی‌تواند اینشتین را رد کند؟

یکی از خوبی‌های اخترفیزیکدان بودن اینست که هر هفته ایمیلی از کسی دریافت می‌کنید که ادعا دارد "ثابت کرده اینشتین اشتباه می‌کند". این ایمیل یا ایمیلی است که هیچ معادله‌ی ریاضی در آن وجود ندارد و عباراتی مانند "روشن است که ..." در آن دیده می‌شود، یا چندین صفحه پر از معادله‌های پیچیده است که ده‌ها جمله‌ی علمی به روش‌های نارایج در آنها به کار برده شده.
اینشتین در حال درس دادن در سال ۱۹۲۱. تصویر بزرگ تر
همه‌ی این ایمیل‌ها به سرعت پاک می‌شوند، نه به این دلیل که مغز اخترفیزیکدان‌ها بیش از حد انباشته از نظریه‌های تایید شده است، بلکه به این دلیل که هیچ یک از این ایمیل‌ها درباره‌ی نظریه‌های جایگزین چیز درستی نمی‌گویند.

برای نمونه، در اواخر سده‌ی ۱۷۰۰ میلادی، نظریه‌ای برای گرما وجود داشت به نام کالُریک. بر پایه‌ی نظریه‌ی کالریک: «گرما یک شاره (سیال) درون مواد است [که از مواد گرم به مواد سرد منتقل می‌شود]. این شاره "خود-پس‌زننده" است، یعنی تلاش می‌کند تا جایی که می‌شود به گونه‌ای برابر پخش گردد. این شاره به طور مستقیم دیده نمی‌شود، ولی هر چه ماده‌ای کالریک‌تر باشد، دمایش هم بیشتر است.»

با بهره از این نظریه می‌توان پیش بینی‌های بسیاری کرد که درست هم از آب در بیایند. از آن جایی که کالریک را نمی‌توان پدید آورد یا نابود کرد، گرما (انرژی) پایسته می‌ماند. اگر جسم سردی را در کنار جسم داغی بگذارید، کالریک درون جسم داغ آنقدر به درون جسم سرد پخش خواهد شد تا هر دو به یک دما برسند. هنگامی که هوا گسترده می‌شود، کالریک هم پخش‌تر و تنُک‌تر (رقیق‌تر) می‌شود، در نتیجه دما پایین می‌آید. زمانی که هوا فشرده می‌شود نیز مقدار کالریک در یکای حجم بیشتر می‌شود و در نتیجه دما بالا می‌رود.

کالری سنج آنتوان لاوازیه در سال
۱۷۸۹. تصویر بزرگ تر
ما اکنون می‌دانیم که هیچ "شاره‌ی گرما"یی با نام کالریک وجود ندارد. گرما از ویژگی‌های جنبشی (انرژی جنبشی) اتم‌ها یا مولکول‌های مواد است. از همین رو ما نظریه‌ی جنبشی را جایگزین مدل کالریک نمودیم و می‌توانیم بگوییم که دیگر می‌دانیم مدل کالریک به کلی نادرست بوده است.

پنداشت اساسی برای یک "شاره‌ی گرمایی" با واقعیت سازگاری ندارد، ولی این مدل پیش‌بینی‌هایی می کند که درست هستند. در واقع، مدل کالریک امروزه به همان خوبی کار می‌کند که در اواخر سده‌ی ۱۷۰۰ می کرد. دلیل این که ما آن را دیگر به کار نمی‌بریم اینست که مدل‌های تازه‌تری داریم که بهتر کار می‌کنند. نظریه‌ی جنبشی همه‌ی پیش‌بینی‌های کالریک، و بیشتر از آن را انجام می‌دهد. نظریه‌ی جنبشی حتی به ما می‌گوید که چگونه انرژی گرمایی یک ماده می‌تواند به گونه‌ای تقریبی، همچون یک شاره در نظر گرفته شود.

این یک نمود کلیدی از نظریه‌های علمیست. اگر می‌خواهید نظریه‌ی تازه‌ای را جایگزین یک نظریه‌ی علمی نیرومند کنید، نظریه‌ی تازه باید بتواند کاری بیش از نظریه‌ی قدیمی انجام دهد. زمانی که نظریه‌ی کهنه را با نظریه‌ی نو عوض می‌کنید، دیگر تنگناهای نظریه‌ی کهنه و چگونگی فراتر رفتن از آن را می‌دانید.

در برخی موارد حتی زمانی که یک نظریه‌ی کهنه با نظریه‌ی نویی جایگزین شده است، ما باز هم به کارگیری از آن را ادامه می‌دهیم. یک نمونه از چنین چیزی قانون گرانش نیوتن است. زمانی که نیوتن در سده‌ی ۱۶۰۰ میلادی نظریه‌ی گرانش جهانی خود را مطرح کرد، گرانش را همچون نیرویی از کشش (جاذبه) میان همه‌ی اجرام تعریف کرد. این قانون اجازه داد تا پیش‌بینی‌های درستی از حرکت سیاره‌ها انجام شود: کشف نپتون، پیوند اساسی میان جرم یک ستاره و دمای آن، و و و. گرانش نیوتنی یک نظریه‌ی علمی پرتوان و کارآمد بوده و هست.

تا این که در اوایل سده‌ی ۱۹۰۰ میلادی، اینشتین مدل دیگری را مطرح کرد که به نام نظریه‌ی نسبیت شناخته می‌شود. پنداشت اساسی این نظریه آنست که گرانش در اثر خمیدگی (انحنای) فضا و زمان توسط جرم پدید می‌آید. گرچه مدل گرانش اینشتین با مدل نیوتن از بنیان تفاوت دارد، ولی ریاضیات این نظریه نشان می‌دهد که معادله‌های نیوتن همان معادله‌های اینشتین با حل تقریبی هستند. هر چه در گرانش نیوتن پیش‌بینی شده، اینشتین هم آن را پیش‌بینی می‌کند. ولی اینشتین همچنین به ما اجازه می‌دهد مدل سیاهچاله‌ها، مهبانگ، مدار پیشاینده‌ی (تقدیمی) سیاره‌ی تیر، فراخیدن (اتساع) زمان، و بسیاری چیزهای دیگر را به درستی طراحی کنیم، و همه‌ی این مدل‌ها هم با آزمایش و به گونه‌ی تجربی تایید شده‌اند.

بنابراین اینشتین نیوتن را شکست می‌دهد. ولی کار با نظریه‌ی انیشتین بسیار دشوارتر از نظریه‌ی نیوتن است، از همین رو ما اغلب تنها معادله‌های نیوتن را برای محاسبه‌هایمان به کار می‌بریم؛ برای نمونه، حرکت ماهواره‌ها، یا فراسیاره‌ها. اگر نیازمند دقت نظریه‌ی اینشتین نباشیم، تنها نظریه‌ی نیوتن را به کار می‌بریم و پاسخی هم که می‌گیریم "به اندازه‌ی کافی خوب" است. شاید ثابت کرده باشیم که نظریه‌ی نیوتن "نادرست" است، ولی این نظریه هنوز هم به همان اندازه‌ی گذشته دقیق و سودمند است.

امواج گرانشی دو سیاهچاله. در این باره بخوانید:
تانگوی گرانشی دو سیاهچاله در قلب یک کهکشان
دوردست
- تصویر بزرگ تر
شوربختانه بسیاری از "خود-اینشتین‌پندارها" ها این را درک نمی‌کنند.

برای شروع، باید بگوییم که نادرستی گرانش انیشتین را با یک نظریه نمی‌توان ثابت کرد. نادرستی این نظریه تنها با شواهد تجربی‌ای اثبات می‌شود که ناکارامدی پیش‌بینی‌های نسبیت عام را نشان دهند. نظریه‌ی اینشتین زمانی نیوتن را شکست داد که با شواهد تجربی‌ای روبرو شدیم که با پیش‌بینی‌های اینشتین همخوان بودند و با پیش‌بینی‌های نیوتن همخوانی نداشتند. پس تا زمانی که به شواهدی تجربی دست نیافتید که آشکارا در تضاد با نسبیت عام باشند، ادعای "رد انیشتین" هم گوش شنوایی نخواهد داشت.

راه دیگر برای شکست دادن انیشتین، پیش کشیدن نظریه‌ایست که به روشنی نشان دهد نظریه‌ی انیشتین تقریبی از نظریه‌ی تازه‌ی شماست، یا به روشنی نشان دهد چگونه آزمون‌های تجربی‌ای که نسبیت عام از سر گذرانده، توسط نظریه‌ی شما هم از سر گذرانده می‌شوند. در حالت آرمانی، نظریه‌ی تازه‌ی شما هم پیش‌بینی‌هایی انجام می‌دهد که می‌توان آنها را از راهی درست و معقول آزمود. اگر بتوانید چنین کنید، و بتوانید پنداشت و اندیشه‌ی خود را به روشنی مطرح کنید، آن گاه ادعایتان ارزش شنیدن خواهد یافت. نظریه‌ی ریسمان و گرانش آنتروپیک (درگاشتی) نمونه‌هایی از مدل‌هایی هستند که در تلاشند همین کار را انجام دهند.

ولی حتی اگر کسی موفق شود نظریه‌ای بهتر از نظریه‌ی اینشتین پدید آورد (که تقریبا صد در صد همین گونه خواهد شد)، باز هم نظریه‌ی انیشتین اعتبار گذشته‌اش را خواهد داشت. نادرستی اینشتین اثبات نمی‌شود بلکه تنها محدودیت‌های نظریه‌اش شناخته خواهد شد.

واژه نامه:
astrophysicist - email - Einstein - caloric - fluid - self-repellant - heat fluid - kinetic energy - atom - molecule - Newton’s law of gravity - Newton - Neptune - star - Newtonian gravity - general relativity - equation - black hole - big bang - precession - Mercury - satellite - exoplanet - String theory - entropic gravity - Ice-calorimeter - time dilation - Antoine Lavoisier - Elements of Chemistry

منبع: universetoday

3 دیدگاه شما:

Anonymous

خیلی مطلب خوبی بود. ممنون از زحمت و ترجمه عالی

یک ستاره در هفت آسمان

خواهش می کنم

Anonymous

مشکل تعوری نسبیت اینیشتین در اینجاست که طبق تعوری سینگولاریتی ماده موجب خم شدن بافت فضا زمان میشود و از طرفی طبق معادله ماده و انرژی که در آن ماده و انرژی معادل هم میباشند پس این سوال پیش می آید که چرا انرژی بافت فضا زمان را خم نمیکند چون میدانیم فضا خلاعی تهی و خالی نیست و انرژی خلا ثابت شده است که گاهی خود را نشان میدهد و دوباره فرو مینشیند. با این مقدار انرژی بایستی جهان تکه تکه میشد و هیچ ستاره ای بوجود نمی آمد و یا بصورت یک توپ فشرده در می آمد. موضوع اینجاست وقتی که اینشتین تعوری نسبیت را فرموله میکرد در آن موقع تصور بر این بود که جهان اندازه اش ثابت است ولی اینشتین در محاسباتش به این نتیجه رسید که جهان در حال گسترش است ولی تعوریسین های آن زمان به اینشتین ایراد گرفتند و وی برای راضی کردن همه ضریب کیهانی را در نظر گرفت و بدین ترتیب اثر انرژی خلا. را در فرمولهای خود خنثی کرد و الکترومغناطیس ٬ ماده و جاذبه دوباره در حالت تعادل در نظر گرفته شد. ولی وقتی هابل با تلسکوپ کشف کرد که جهان در حال گسترش است همه متوجه خارق العاده بودن تعوری اینیشتین شدند ولی وقتی اعداد ثابت کیهانی ذا در تعوری کوانتوم نسبی برای محاسبه انرژی خلا قرار دادند اعداد مزخرفی را یافتند که با تجربه منطبق نبود و به این نتیجه رسیدن که این ثابت کیهانی بایستی عدد بسیار بسیار بزرگتری از عدد فعلی باشد. فعلا این مشکل لاینحل مانده ولی با تعوری جدید دو دانشجو در کالیفرنیا مدل جدیدی پیشنهاد شده که میتوانید در مجله physics letter بخوانید.
بخ هر حال هنوز مشخص نیست که این تعوری جدید هم درست باشد یا خیر

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه