ابر بازتابی مسیه ۷۸

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
از ویژگی های آشکار M۷۸ و یک سحابی های درخشان بازتابی دیگر در صورت فلکی شکارچی (جبار)، پرتوی افسونگر نور آبی و ستون های هراس انگیز غبار تیره در آن هاست. این رشته های تیره ی غبار هم نور ستارگان را می درآشامند (جذب می کنند) و همه نور چندین ستاره ی درخشان آبی فامی که تازه در سحابی متولد شده‌ اند را باز می تابانند.
از دو سحابی بازتابی درون این تصویر، سحابی پرآوازه ترِ M۷۸ در مرکز عکس دیده می شود و NGC ۲۰۷۱ را پایین و سمت چپ آن می بینیم.
همان گونه ای از پراکنش نور که باعث آبی دیده شدن آسمان روزانه ی زمین است، اینجا هم به این ابرها رنگ آبی داده، زیرا ذرات این غبار هم مانند هوای زمین، نور آبی را با شدتی بیش از دیگر نورها می پراکنند.
پهنای M۷۸ چیزی در حدود ۵ سال نوریست و با یک تلسکوپ کوچک نیز می‌توان آن را مشاهده کرد. فاصله ی M۷۸ یا مسیه ۷۸ از ما ۱۶۰۰ سال نوریست و این بدین معناست که آنچه می بینیم، وضعیت سحابی در ۱۶ سده پیش است.
M78 به مجموعه ی بزرگ ابرهای مولکولی شکارچی تعلق دارد که سحابی بزرگ شکارچی و سحابی کله اسبی نیز عضو آنند.

واژه نامه:
M78 - reflection nebula - constellation of Orion - star - nebula - NGC 2071 - Molecular Cloud - Great Nebula in Orion - Horsehead Nebula

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه