شیارهای تازه ای روی بهرام پدید آمده؛ ولی این بار ربطی به آب ندارد!

* این شیارها را ببینید! در زمانی که از دیدگاه زمین شناسی به اندازه ی چشم بر هم زدنی است، یک آبکَند (خندق) تازه روی سیاره ی بهرام (مریخ) پدید آمده.
تصویر سمت چپ در نوامبر ۲۰۱۰ از سرزمین Sirenum در بهرام گرفته شد. تصویر سمت راست در ماه می ۲۰۱۳ از همان ناحیه گرفته شده و یک آبکند تازه در آن دیده می شود. هر دو تصویر را مدارگرد شناسایی بهرام ناسا به کمک دوربین آزمایشگاه علمی تصویربرداری با وضوح بالا (HiRISE) که روی آن سوار است گرفته. تصویر بزرگ تر
این عکس ها را مدارگرد شناسایی بهرام ناسا (MRO) گرفته و آبکندی تازه را در ناحیه ی سرزمین Siernum در نیمکره‌ی جنوبی این سیاره نشان می دهد که در زمانی میان نوامبر ۲۰۱۰ و می ۲۰۱۳ پدید آمده. چنان چه ناسا به این خبر افزوده، در حالی که زمزمه های بسیاری درباره ی جریان آب روی سیاره ی سرخ شنیده می شود و این ساختارهای تازه هم بسیار همانند آبکندهای زمینی هستند، ولی در اثر جریان آب مایع پدید نیامده اند.

ناسا اعلام کرده: «آبکندها یا زمین‌چهرهای شیاری پدیده های رایجی روی بهرامند، به ویژه در بلندی های جنوبی این سیاره. این دو تصویر نشان می دهند که موادی که از درون یک فرورفتگی در بالای یک آبکند سرازیر شده اند، مسیر قدیمی تر را شکسته و با جدا شدن از آن، کانالی تازه را پدید آورده اند.»

ناسا می افزاید که روشن نیست این فرآیند در چه فصلی رخ داده زیرا عکس ها با فاصله ای بیش از یک سال بهرامی گرفته شده اند. این شیارها در بلندی های جنوبی و دیگر مناطق با عرض میانگین بهرام پدید می آیند: «جفت عکس های "پیش و پس"ی که دوربین هایرایز (HiRISE) از چنین فعالیت هایی در جاهای دیگر گرفته نشانگر اینست که این گونه فعالیت ها بیشتر در زمستان انجام می شوند، در دماهایی بسیار پایین که به جای آب، دی اکسید کربن می تواند نقش کلیدی را بازی کند.»


واژه نامه:
planet - Mars - NASA - Mars Reconnaissance Orbiter - Terra Siernum - Gully - ravine landform - mid-latitude - HiRISE - carbon dioxide - MRO - High Resolution Imaging Science Experiment

منبع: universetoday

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه