پرورشگاه خاک آلود ستارگان

کیفیت بهتر این تصویر در اندازه ی بزرگ- بزرگ تر
یک بستر ستاره زایی را چه چیزهایی در بر گرفته؟
در مورد سحابی شکارچی (جبار)، پاسخ این پرسش"غبار" است.
سرتاسر گستره ی شکارچی -که حدود ۱۶۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد- انباشته از رشته های در هم پیچیده و زیبای گرد و غبار است. این غبار که برای نور دیدنی (مریی) مات است، در لایه ی بیرونی ستارگان بزرگ و سرد [مانند ستاره‌های کربنی] پدید می آید و سپس با وزش بادهای نیرومند ذرات، از آن ها به بیرون دمیده می شود.
در دل این سحابی، خوشه ی ذوزنقه جای دارد به همراه چند خوشه ی ستاره ای دیگری که هنوز در حال شکل گیری‌اند. رشته های پیچیده ی غباری که M۴۲ و M۴۳ را در بر گرفته در این تصویر به رنگ خاکستری دیده می شوند، و گاز برافروخته ی بخش مرکزی هم با رنگ های قهوه ای و آبی نمایانده شده.
تا چند میلیون سال دیگر بیشتر گرد و غبار سحابی شکارچی به آرامی توسط ستارگان پرشماری که هم اکنون در حال شکل گیری‌اند از بین رفته یا در پهنه ی کهکشان پراکنده خواهد شد.


واژه نامه:
Orion Nebula - star formation - filament - dust - star - Trapezium - star cluster - nebula - M42 - M43 - Galaxy

منبع: apod.nasa.gov

1 دیدگاه شما:

Anonymous

به نظر من جالب ترین بخش ستاره سازی در نبولا های پریموردیال کاهش مقدار لیتیم در برابر افزایش فعالیت ستاره ای است .

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه