شفق و شکارچی در آسمان ایسلند

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
اگر چنین آسمانی را دیدید، فراموش نکنید که از آن عکس بگیرید. یک عکاس ماجراجو، هنگامی که یک ماه پیش در ایسلند شانس به رو کرد و با آسمانی پر از شفق روبرو شد درست همین کار را کرد و این عکس را گرفت.
در پیش زمینه ی تصویر، آتشفشانِ چینه ایِ اوراویکوتل (Öræfajökull) دیده می شود و در پس زمینه هم آسمان و زیبایی‌های شادی آفرینش را می بینیم، از جمله صورت فلکی شکارچی (جبار) که در سمت چپ شفق به چشم می‌خورد.
شفق های قطبی در پی برخورد ذرات پرانرژی خورشید به محیط مغناطیسی پیرامون زمین (مغناطکره) پدید می آیند. ذراتی مانند الکترون ها و پروتون هایی که از خورشید به فضا دمیده شده اند، به سوی قطب های زمین (که میدان مغناطیسی در آن جاها نیروی بیشتری دارد) کشیده می شوند و در آن جا با هوای زمین (جَو) برخورد می کنند.
مولکول هایی از هوا که با این ذرات برخورد می کنند، الکترون های برانگیخته می گیرند. در مورد مولکول های اکسیژن هوا، با بازگشت این الکترون برانگیخته به تراز پایه، مولکول ها نور سبز از خود می تابانند.
تا جایی که می دانیم، شفق های قطبی در شکل ها و رنگ های گوناگونی پدید می آیند.

واژه نامه:
Iceland - aurora - stratovolcano - Öræfajökull - constellation of Orion - Sun - magnetic environment - Earth - electron - proton - poles - molecule - oxygen molecule

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه