ویدیویی که شیوه کشف یک سیارک حلقه دار را نشان می دهد

چندی پیش، این خبر را درباره ی کشف یک سیارک حلقه دار خواندید: * غافلگیری ستاره شناسان: کشف یک سیارک حلقه دار!
اکنون در این ویدیو، شیوه ی یافته شدن همین حلقه را می بینید.

سیارک ها هم می تواند حلقه داشته باشند. بر پایه ی خبر غافلگیرکننده ای که دو هفته پیش اعلام شد، دانشمندان دریافته اند که سیارک دوردست ۱۰۱۹۹ چاریکلو دست کم دو حلقه دارد که به گردش می چرخند.
چاریکلو با قطر تقریبی ۲۵۰ کیلومتر، بزرگ ترین سیارک سنتاور یا قنطورسی (centaur) است که تاکنون اندازه گرفته شده، ولی اکنون دیگر به عنوان کوچکترین جرم حلقه داری که تاکنون یافته شده هم شناخته می شود. ریزسیاره های خانواده ی سنتاور در مدارهایی میان کیوان و اورانوس به گرد خورشید می چرخند.
ویدیوی ۳۰ ثانیه ای که اینجا می بینید یک پویانمایی هنری است که شیوه ی یافته شدن این حلقه ها توسط اخترشناسان را نشان می دهد:

هنگامی که در سال ۲۰۱۳، چاریکلو از برابر یک ستاره ی کم نور گذشت، کاهش هایی برابر و متقارن در نور ستاره پدید آمد که همین باعث آشکار شدن حلقه ها شد. چنان چه در ویدیو می بینید، به هنگام گذر حلقه ها از جلوی ستاره ی دوردست، دو اُفت کم و کوتاه مدت در نور آن رخ داد ولی به هنگام گذر خود سیارک از جلوی ستاره، اُفتی کامل و بلندمدت در نورش پدید آمد.
ستاره شناسان سیاره ای اکنون با راه اندازی همانندسازی های رایانه ای، در حال بررسی شیوه ی احتمالی شکل گیری سامانه ی حلقه های نامنتظره ی چاریکلو و شیوه ی پایدار ماندن آن ها هستند؛ و همچنین با در نظر گرفتن جرم کم این سیارک و گذر آن از نزدیک دیگر سیارک های کوچک و نیز از کنار سیاره ی اورانوس، مدت زمان پایدار ماندن آن در آینده را نیز در این همانندسازی ها بررسی می کنند.

واژه نامه:
asteroid - 10199 Chariklo - rings - Chariklo - diameter - centaur asteroid - minor planet - Sun - Saturn - Uranus - computer simulation - ring system - planet

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه